sprava majetku

Wealth management

Aktívne riadené portfólio pre investorov

Naše investičné portfólia sú vytvorené pre pasívne investovanie. Druhý spôsob investovania je takzvané aktívne investovanie, alebo aktívna správa majetku. Práve tento spôsob budeme vykonávať v našom novom Hedge Fonde, ktorý je v procese zakladania a mal by byť spustený začiatkom roka 2021. Nižšie na stránke nájdete zopár základných informácií o tomto pripravovanom projekte, ktorý bude v histórii Slovenskej Republiky naozaj jedinenčný.

Prečo Hedge Fond?

Aktívna forma investovania/obchodovania a správy majetku

V Slovenskej a Českej legislatívnej úprave sa dá vykonávať správu majetku dvoma spôsobmi – jeden je cez správcovskú spoločnosť, ktorá vytvára a riadi fondy a druhý spôsob je cez Obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonáva službu Portfolio Manažmentu. Oba tieto spôsoby majú svoje výhody a nevýhody a preto sa väčšina manažérov obracia na špeciálne firemné štruktúry, ktoré sa najviac rozšírili na Malte (ale napríklad aj v Českej Republike), tzv. SICAV. My sme sa rozhodli ísť cestou správcovskej spoločnosti, kam patrí aj spomínaná štruktúra SICAV.

Aj napriek výraznej regulovanosti a obmedzeniam sa nám táto možnosť javila lepšia, ako obchodník s cenným papiermi. Práve vďaka silnej regulácii je však investovanie do nášho fondu možné len pre kvalifikovaných investorov – to znamená, že investori musia mať skúsenosti a majetok. Minimálny vklad je 40,000 EUR, alebo ekvivalent v inej mene. To však poskytuje aj mnohé výhody – napr. viac možností riadenia portfólia (väčší výber finančných aktív), alebo individuálnejšia správa majetku a prístup ku klientom, ako v prípade retailového investovania.

Hlavné rozdiely medzi aktívnou a pasívnou správou majetku

Aktívna správa majetku sa vykonáva napr. v spomínaných Hedge Fondoch, pričom pasívnu správu vykonáva väčšina obchodníkov s cenným papiermi (ocp)

Aktívna správa majetku
Hedge Fond

 • Vyhľadávanie podhodnotených a nadhodnotených inštrumentov

 • Použitie finančnej páky (napr. 1 ku 4)

 • Možnosť obchodovať deriváty (futures, opcie, swapy..)

 • Väčšie portfólio inštrumentov

 • Určené pre kvalifikovaných (profesionálnych) investorov

 • Požiadavky na vstupný kapitál (40,000 EUR a viac)

 • Nevhodné pre pravidelné investovanie

Pasívna správa majetku
OCP

 • Buy and hold – dlhodobé držanie určeného portfólia inštrumentov

 • Bez použitia finančnej páky

 • Deriváty sa nesmú obchodovať

 • Štandardne iba akcie, alebo dlhopisy

 • Určené pre retailových investorov

 • Bez požiadaviek na vstupný kapitál

 • Vhodné pre pravidelné investovanie

Aktívna správa majetku – výhody

Hlavnou úlohou aktívneho investovania je prekonať to pasívne. To znamená, byť lepší ako benchmark (index), či už pri prepadoch, alebo nárastoch trhu. To sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi.

Medzi ne napríklad patrí:

 • nákup podhodnotených akcií, alebo sektorov;
 • predaj nadhodnotených akcií, alebo sektorov;
 • kombinácia týchto možností – tzv. pair trading;
 • hedging cez opcie, alebo futures – napr. nákup akcií a v prípade ich poklesu nákup put opcií, ktorý sa snaží o zníženie straty pri poklese na trhoch;
 • shortovanie, to znamená predávať na krátko a benefitovať tak z poklesu cien aktív;
 • rôzne opčné stratégie, obchodovanie swapov, futures a tak ďalej.

Väčšina týchto stratégií je krátkodobá, to znamená dané inštrumenty sa zatvárajú do jedného roka, keď príde k vybalansovaniu trhu a príležitosti sa vyčerpajú.

Ako sme už spomínali vyššie, vstup do Hedge Fondu je povolený len pre kvalifikovaných investorov, ktorí zainvestujú minimálne 40,000 EUR. Aj preto je takáto forma investovania považovaná za privátny wealth management a využívajú ju prevažne bonitnejší klienti a firmy. Vzhľadom na investičné stratégie je nemožné využívať pravidelné investovanie – to výrazne zefektívňuje a uľahčuje prácu portfólio manažérov, ale aj znižuje administratívnu záťaž, ktorej čelia iné ocp fungujúce na báze pravidelného investovania. Navyše, typickú investičnú stratégiu pre Hedge Fondy na Slovensku nikto nevykonáva, takže aj z tohto hľadiska pre nás vyplýva veľká konkurenčná výhoda.

Spustenie fondu o

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o plánovanom Hedge Fonde, máte záujem s nami investovať, alebo s nami chcete podiskutovať, vyplnte prosím nasledovný kontaktný formulár, alebo nás kontaktuje cez chat.