Vyvážené portfólio

Vyvážené portfólio je charakteristické tým, že rozloženie zvyčajne nepresahuje viac ako 60% či už akciovej alebo dlhopisovej zložky. V oboch prípadoch sa však snažíme vybrať tie najvhodnejšie indexové fondy, ktoré obsahujú kvalitné akcie spoločností z celého sveta, resp. ich dlhopisy v prípade, že akciová zložka prevyšuje tú dlhopisovú. Ak je tomu však naopak a dlhopisová zložka má v portfóliu väčšie zastúpenie, zameriavame našu pozornosť viac na štátne dlhopisy rozvinutých krajín, ktoré prinášajú menej volatility do portfólia. Vhodná doba investovania podľa našich predpokladov a modelov je optimálne od 4 rokov.

Pre koho je vyvážené portfólio

Investovanie nikdy nebolo jednoduchšie

Aktuálna doba nahráva pasívnemu investovaniu cez podielové, alebo ETF fondy. Nemusíte tak sledovať aktuálne dianie v jednotlivých firmách, ale nakúpite celý kôš spoločností a tým zabezpečíte pre svoje portfólio dostatočnú diverzifikáciu. Vyvážené portfólio investuje rovnomerne do akcií aj dlhopisov (50/50). Aj preto je tu najlepšie vybabalansovaný výnos a riziko. Svoje investície máte plne pod kontrolou cez online prístup.

Ak Vás naše vyvážené portfólio oslovilo, nechajte nám Váš email v kolónke nižšie, vyplňte formulár, alebo nám napíšte cez chat a náš produktový špecialista vás bude obratom kontaktovať.

  Vyvážené portfólio – kumulatívny výnos

  Vyvážené portfólio – vývoj cyklu od -100% po 100%

  Ďalšie špecifikácie portfólia

  Aktuálne hodnoty daného modelového portfólia k poslednému uzavretému mesiacu sú zobrazené v prvom stĺpci.

  Odhadovaný dlhodobý priemer každého portfólia je pre porovnanie v druhom stĺpci, aby sme takto boli schopní sledovať v akej fáze cyklu sa dané
  portfólio nachádza, a teda či je z historického pohľadu nadhodnotené, resp. podhodnotené.

  Čim väčšia je vzdialenosť od dlhodobého priemeru (smerom dole/hore), tým vyššia je pravdepodobnosť budúceho zhodnotenia/poklesu.

  Výnos sledujeme pomocou ukazovateľov:

  • Ročný výnos modelového obdobia,
  • Priemerný ročný výnos

  Riziko a nestálosť(volatilitu) sledujeme pomocou ukazovateľov:

  • Ročná štandardná odchýlka,
  • Ročná štandardná odchýlka poklesu,
  • Drawdown (kontinuálny prepad)

  Vhodnosť daných stratégií určujeme aj za pomoci pomerov:

  • Sharpe pomer,
  • Sortino pomer,
  • Calmar pomer

  Pre viac informácií o jednotlivých ukazovateľoch môžete navštíviť náš edukačný článok na tomto linku.

  Aktuálne hodnoty portfólia k 31.05.2022

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +3%

  • Ročný výnos modelového obdobia: +6.3%

  • Priemerný ročný výnos: +6.7%

  • Ročná štandardná odchýlka: 7.4%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 6.4%

  • Maximálny drawdown (prepad): 12.4%

  • Sharpe pomer: 0.50

  • Sortino pomer: 0.58

  • Calmar pomer: 0.54

  Odhadovaný dlhodobý priemer portfólia

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +2%

  • Ročný výnos modelového obdobia: N/A

  • Priemerný ročný výnos: +7.7%

  • Ročná štandardná odchýlka: 9.5%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 6.8%

  • Maximálny drawdown (prepad): 13.6%

  • Sharpe pomer: 0.60

  • Sortino pomer: 0.83

  • Calmar pomer: 0.56

  Celkový náklad vyváženého portfólia (pravidelný ročný poplatok) je 0.26% 

  Vstupný poplatok pre všetky vyvážené portfólia je na úrovni 1.4%.

  Upozornenie: Modelové portfólia sú počítané na základe historických dát, a preto nie sú zárukou rovnakých/podobných výsledkov v budúcnosti. Do analytického procesu tiež vstupuje ľudský faktor. S investovaním sa spája riziko čiastočnej, resp. úplnej straty kapitálu.

  Prečítajte si aktuality zo sveta akciových trhov

  Najkratšia recesia v histórií?

  23 júla, 2021|Základné články|

  Najkratšia recesia v histórií Minimálne čo sa týka finančného trhu môžeme považovať krízu spojenú s COVID-19 ako najkratšiu krízu v histórií. Na druhej strane, čo sa týka strát na ľudských životoch a celkových nákladov spojených s touto pandémiou, sú

  Pozrite si aj naše ostatné portfóliá

  Konzervatívne portfólio

  Konzervatívne portfólio je určené pre investorov, ktorí neradi riskujú a preferujú nižší očakávaný výnos. Väčšinu tohto portfólia tvoria dlhopisy a akcie v tomto prípade zaberajú minoritnú váhu. Portfólio sa hodí aj pre krátkodobých investorov.

  Dynamické portfólio

  Dynamické portfólio je vhodné pre investorov, ktorí očakávajú vyšší výnos, ale sú ochotní podstúpiť aj vyššie riziko. Väčšinu tohto portfólia tvoria akcie a dlhopisy v tomto prípade zaberajú minoritnú váhu. Portfólio sa hodí hlavne pre dlhodobých investorov.

  Špecifické portfólio

  Špecifické portfólio je určené pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť ešte vyššiu mieru riziku, ale očakávajú väčšie výnosy ako pri dynamickom portfóliu. Špecifické portfólio je zložené iba z akcií a prevažne z technologického, alebo high momentum sektora.