Špecifické portfólio

Špefické portfólio je špeciálne tým, že každé jedno obsahuje 100% akciovej zložky a 0% dlhopisovej zložky. Vybrané akciové ETF sú typické tým, že našu pozornosť zameriavame hlavne na momentové tituly z najviac rastúcich trhov na svete. V Špecifickom portfóliu sa snažíme vyberať tzv. alfu, to znamená sektory a trhy, ktoré by mohli byť krátkodobo, alebo dlhodobo výkonnejšie ako benchmark. Štandardne však platí, že pri takýchto portfóliách je väčšie riziko, volatilita, ale aj plánovaný výnos.  Vhodná doba investovania podľa našich predpokladov a modelov je optimálne od 7 rokov.

Pre koho je špecifické portfólio

Investovanie nikdy nebolo jednoduchšie

Aktuálna doba nahráva pasívnemu investovaniu cez podielové, alebo ETF fondy. Nemusíte tak sledovať aktuálne dianie v jednotlivých firmách, ale nakúpite celý kôš spoločností a tým zabezpečíte pre svoje portfólio dostatočnú diverzifikáciu. Špecifické portfólio investuje výhradne do akcií a preto je tu potenciál vyššieho zhodnotenia, avšak aj vyššieho rizika. Svoje investície máte plne pod kontrolou cez online prístup.

Ak Vás naše špecifické portfólio oslovilo, nechajte nám Váš email v kolónke nižšie, vyplňte formulár, alebo nám napíšte cez chat a náš produktový špecialista vás bude obratom kontaktovať.

  Ďalšie špecifikácie portfólia

  Aktuálne hodnoty daného modelového portfólia k poslednému uzavretému mesiacu sú zobrazené v prvom stĺpci.

  Odhadovaný dlhodobý priemer každého portfólia je pre porovnanie v druhom stĺpci, aby sme takto boli schopní sledovať v akej fáze cyklu sa dané
  portfólio nachádza, a teda či je z historického pohľadu nadhodnotené, resp. podhodnotené.

  Čim väčšia je vzdialenosť od dlhodobého priemeru (smerom dole/hore), tým vyššia je pravdepodobnosť budúceho zhodnotenia/poklesu.

  Výnos sledujeme pomocou ukazovateľov:

  • Ročný výnos modelového obdobia,
  • Priemerný ročný výnos

  Riziko a nestálosť(volatilitu) sledujeme pomocou ukazovateľov:

  • Ročná štandardná odchýlka,
  • Ročná štandardná odchýlka poklesu,
  • Drawdown (kontinuálny prepad)

  Vhodnosť daných stratégií určujeme aj za pomoci pomerov:

  • Sharpe pomer,
  • Sortino pomer,
  • Calmar pomer

  Pre viac informácií o jednotlivých ukazovateľoch môžete navštíviť náš edukačný článok na tomto linku.

  Technologické špecifické portfólio – kumulatívny výnos

  Toto portfólio investuje prevažne do technologických firiem, ktoré tvoria známy technologický index Nasdaq. Práve technologické firmy patria k najziskovejším a prekonávajú aj index SP500. Riziko aj volatilita sú tu však väčšie ako pri dynamickom portfóliu.

  Technologické špecifické portfólio – vývoj cyklu od -100% po 100%

  Aktuálne hodnoty portfólia k 31.05.2022

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +3%

  • Ročný výnos modelového obdobia: +10.4%

  • Priemerný ročný výnos: +18.3%

  • Ročná štandardná odchýlka: 14.6%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 10.1%

  • Maximálny drawdown (prepad): 15.8%

  • Sharpe pomer: 1.05

  • Sortino pomer: 1.51

  • Calmar pomer: 1.15

  Odhadovaný dlhodobý priemer portfólia

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +2%

  • Ročný výnos modelového obdobia: N/A

  • Priemerný ročný výnos: +20.0%

  • Ročná štandardná odchýlka: 14.8%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 10%

  • Maximálny drawdown (prepad): 16.8%

  • Sharpe pomer: 1.22

  • Sortino pomer: 1.81

  • Calmar pomer: 1.19

  Celkový náklad technologického špecifického portfólia (pravidelný ročný poplatok) je  0.29%.

  Vstupný poplatok pre všetky Špecifické portfólia je na úrovni 2.2%.

  Upozornenie: Modelové portfólia sú počítané na základe historických dát, a preto nie sú zárukou rovnakých/podobných výsledkov v budúcnosti. Do analytického procesu tiež vstupuje ľudský faktor. S investovaním sa spája riziko čiastočnej, resp. úplnej straty kapitálu.

  Zelené „zodpovedné“ portfólio – kumulatívny výnos

  Toto portfólio investuje prevažne do firiem, ktoré sa zodpovedne postavili k ekológii a znečisťovaniu prostredia.  Jedná sa o spoločnosti, ktoré sa zaviazali znižovať emisie, odpadovosť a škodlivé látky. Takzvané „social responsible portfolio“. Riziko aj volatilita sú tu však väčšie ako pri dynamickom portfóliu.

  Zelené „zodpovedné“ portfólio – vývoj cyklu od -100% po 100%

  Aktuálne hodnoty portfólia k 31.05.2022

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +3%

  • Ročný výnos modelového obdobia: +9.5%

  • Priemerný ročný výnos: +10.8%

  • Ročná štandardná odchýlka: 13.5%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 9.9%

  • Maximálny drawdown (prepad): 15.4%

  • Sharpe pomer: 0.58

  • Sortino pomer: 0.79

  • Calmar pomer: 0.70

  Odhadovaný dlhodobý priemer portfólia

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +2%

  • Ročný výnos modelového obdobia: N/A

  • Priemerný ročný výnos: +12.2%

  • Ročná štandardná odchýlka: 12.4%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 9.8%

  • Maximálny drawdown (prepad): 15.9%

  • Sharpe pomer: 0.82

  • Sortino pomer: 1.04

  • Calmar pomer: 0.77

  Celkový náklad zeleného špecifického portfólia (pravidelný ročný poplatok) je  0.20%.

  Vstupný poplatok pre všetky Špecifické portfólia je na úrovni 2.2%.

  Upozornenie: Modelové portfólia sú počítané na základe historických dát, a preto nie sú zárukou rovnakých/podobných výsledkov v budúcnosti. Do analytického procesu tiež vstupuje ľudský faktor. S investovaním sa spája riziko čiastočnej, resp. úplnej straty kapitálu.

  Prečítajte si aktuality zo sveta akciových trhov

  Pozrite si aj naše ostatné portfóliá

  Konzervatívne portfólio

  Konzervatívne portfólio je určené pre investorov, ktorí neradi riskujú a preferujú nižší očakávaný výnos. Väčšinu tohto portfólia tvoria dlhopisy a akcie v tomto prípade zaberajú minoritnú váhu. Portfólio sa hodí aj pre krátkodobých investorov.

  Vyvážené portfólio

  Vyvážené portfólio je vhodné pre klientov, ktorí majú chuť riskovať, ale zároveň nechcú vidieť vo svojom portfóliu výraznejšie prepady. Na druhej strane tým však limitujú aj potenciálny dlhodobý výnos. Pomer dlhopisov a akcií v tomto portfóliu je väčšinou 50/50.

  Dynamické portfólio

  Dynamické portfólio je vhodné pre investorov, ktorí očakávajú vyšší výnos, ale sú ochotní podstúpiť aj vyššie riziko. Väčšinu tohto portfólia tvoria akcie a dlhopisy v tomto prípade zaberajú minoritnú váhu. Portfólio sa hodí hlavne pre dlhodobých investorov.