Konzervatívne portfólio

Konzervatívne portfólio sa zameriava hlavne na výber kvalitných dlhopisových ETF. Minimálny podiel dlhopisovej zložky je 70%. Vyberáme nielen spomedzi štátnych dlhopisov, ale aj z kvalitných dlhopisov spoločností z celého sveta. Tým dosahujeme slušnú diverzifikáciu a aj lepšie zhodnotenie v porovnaní so štátnymi dlhopismi. Akciová zložka v týchto portfóliách zvyčajne nepresahuje 30%. Tu sa zameriavame na akcie spoločností z celého sveta, aj keď veľká väčšina z nich zvyčajne pochádza so Severnej Ameriky. Vhodná doba investovania podľa našich predpokladov a modelov je minimálne 3 roky.

Pre koho je konzervatívne portfólio

Investovanie nikdy nebolo jednoduchšie

Aktuálna doba nahráva pasívnemu investovaniu cez podielové, alebo ETF fondy. Nemusíte tak sledovať aktuálne dianie v jednotlivých firmách, ale nakúpite celý kôš spoločností a tým zabezpečíte pre svoje portfólio dostatočnú diverzifikáciu. Konzervatívne portfólio investuje prevažne (až úplne) do dlhopisov a preto je tu potenciál nižšieho zhodnotenia, avšak aj nižšieho rizika. Svoje investície máte plne pod kontrolou cez online prístup.

Ak Vás naše konzervatívne portfólio oslovilo, nechajte nám Váš email v kolónke nižšie, vyplňte formulár, alebo nám napíšte cez chat a náš produktový špecialista vás bude obratom kontaktovať.

  Konzervatívne portfólio – kumulatívny výnos

  Konzervatívne portfólio – vývoj cyklu od -100% po 100%

  Ďalšie špecifikácie portfólia

  Aktuálne hodnoty daného modelového portfólia k poslednému uzavretému mesiacu sú zobrazené v prvom stĺpci.

  Odhadovaný dlhodobý priemer každého portfólia je pre porovnanie v druhom stĺpci, aby sme takto boli schopní sledovať v akej fáze cyklu sa dané
  portfólio nachádza, a teda či je z historického pohľadu nadhodnotené, resp. podhodnotené.

  Čim väčšia je vzdialenosť od dlhodobého priemeru (smerom dole/hore), tým vyššia je pravdepodobnosť budúceho zhodnotenia/poklesu.

  Výnos sledujeme pomocou ukazovateľov:

  • Ročný výnos modelového obdobia,
  • Priemerný ročný výnos

  Riziko a nestálosť(volatilitu) sledujeme pomocou ukazovateľov:

  • Ročná štandardná odchýlka,
  • Ročná štandardná odchýlka poklesu,
  • Drawdown (kontinuálny prepad)

  Vhodnosť daných stratégií určujeme aj za pomoci pomerov:

  • Sharpe pomer,
  • Sortino pomer,
  • Calmar pomer

  Pre viac informácií o jednotlivých ukazovateľoch môžete navštíviť náš edukačný článok na tomto linku.

  Aktuálne hodnoty portfólia k 31.05.2022

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +3%

  • Ročný výnos modelového obdobia: +5.1%

  • Priemerný ročný výnos: +5.4%

  • Ročná štandardná odchýlka: 6.6%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 5.1%

  • Maximálny drawdown (prepad): 9.5%

  • Sharpe pomer: 0.37

  • Sortino pomer: 0.47

  • Calmar pomer: 0.57

  Odhadovaný dlhodobý priemer portfólia

  • Modelová bezrizikova miera vynosu: +2%

  • Ročný výnos modelového obdobia: N/A

  • Priemerný ročný výnos: +7.6%

  • Ročná štandardná odchýlka: 7.9%

  • Ročná štandardná odchýlka poklesu: 5.5%

  • Maximálny drawdown (prepad): 10.1%

  • Sharpe pomer: 0.71

  • Sortino pomer: 1.02

  • Calmar pomer: 0.76

  Celkový náklad konzervatívneho portfólia (pravidelný ročný poplatok) je 0.22% 

  Vstupný poplatok pre všetky konzervatívne portfólia je na úrovni 1.0%. 

  Upozornenie: Modelové portfólia sú počítané na základe historických dát, a preto nie sú zárukou rovnakých/podobných výsledkov v budúcnosti. Do analytického procesu tiež vstupuje ľudský faktor. S investovaním sa spája riziko čiastočnej, resp. úplnej straty kapitálu.

  Prečítajte si aktuality zo sveta akciových trhov

  Najkratšia recesia v histórií?

  23 júla, 2021|Základné články|

  Najkratšia recesia v histórií Minimálne čo sa týka finančného trhu môžeme považovať krízu spojenú s COVID-19 ako najkratšiu krízu v histórií. Na druhej strane, čo sa týka strát na ľudských životoch a celkových nákladov spojených s touto pandémiou, sú

  Pozrite si aj naše ostatné portfóliá

  Vyvážené portfólio

  Vyvážené portfólio je vhodné pre klientov, ktorí majú chuť riskovať, ale zároveň nechcú vidieť vo svojom portfóliu výraznejšie prepady. Na druhej strane tým však limitujú aj potenciálny dlhodobý výnos. Pomer dlhopisov a akcií v tomto portfóliu je väčšinou 50/50.

  Dynamické portfólio

  Dynamické portfólio je vhodné pre investorov, ktorí očakávajú vyšší výnos, ale sú ochotní podstúpiť aj vyššie riziko. Väčšinu tohto portfólia tvoria akcie a dlhopisy v tomto prípade zaberajú minoritnú váhu. Portfólio sa hodí hlavne pre dlhodobých investorov.

  Špecifické portfólio

  Špecifické portfólio je určené pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť ešte vyššiu mieru riziku, ale očakávajú väčšie výnosy ako pri dynamickom portfóliu. Špecifické portfólio je zložené iba z akcií a prevažne z technologického, alebo high momentum sektora.