Vývoj úrokových sadzieb pre vybrané úvery v SR

ECB ako kľúčová inštitúcia v eurozóne zareagovala na koronakrízu veľmi promptne. Čo sa týka menových stimulov, tak tie boli a sú nateraz veľmi vysoké. Prostredníctvom špecifických programov a nástrojov menovej politiky dokázali poskytnúť bankám dostatok likvidity a navyše za zápornú úrokovú sadzbu. Týmto krokom banky mali dostatok likvidity a zároveň nezvyšovali úrokové sadzby. To by bolo logické z ich strany, pretože akonáhle sa ekonomická situácia na Slovensku zhoršuje a rastie nezamestnanosť, tak je veľmi pravdepodobné, že sa bude zhoršovať hodnotenie jednotlivých klientov.

Zamestnanosť

Celková zamestnanosť výrazne klesla oproti predchádzajúcim rokom, čo znázorňuje aj nižšie uvedený graf od NBS. Tento graf meria medziročný rast zamestnanosti v jednotlivých sektoroch, ako je priemysel, stavebníctvo, obchod a služby.

Graf č.1: Vývoj zamestnanosti v odvetviach

Výrazne poklesli aj ponuky práce a po ďalšej vlne reštrikcií je pravdepodobné, že celková zamestnanosť opäť klesne. Miera nezamestnanosti za júl predstavuje úroveň 8.44%. Niektorí zamestnávatelia sa vyhli prepúšťaniu, no výraznejšie siahli zamestnancom na platové ohodnotenie. Hrubý disponibilný dôchodok medzi štvrťročne klesol o takmer 3 percenta, konečná spotreba klesla o viac než 5 percent a miera úspor medzi kvartálne rástla o takmer 12 percent. To znázorňuje ďalší graf.

Graf č.2: Príjmy domácností a ich spotreba

Poďme sa pozrieť na vývoj priemernej fixovanej úrokovej miery na Slovensku, čo sa týka nových obchodov (nové zmluvy medzi bankou a domácnosťami počas referenčného obdobia). Tie nám môžu poskytnúť jednoznačný pohľad ohľadom vývoja sadzieb hypoték, resp. úverov na bývanie nad 5 rokov a spotrebiteľské úvery od 1 do 5 rokov.

Vývoj priemernej úrokovej miery bánk na úvery

Graf č.3: Vývoj priemerných fixovaných úrokových mier bánk na úvery (v %)

Zdroj: Vlastné spracovanie. Dáta z NBS.

Od januára 2019 úroková miera na úvery na nehnuteľnosti nad 5 rokov, ktoré monitoruje ľavá os, vykazuje výrazný klesajúci trend. Je to najmä z dôvodov veľmi lacného financovania, dokonca so záporným úrokom pre komerčné banky, a takto ECB tlačí komerčné banky poskytovať úvery na nehnuteľnosti za stále atraktívnejšiu sadzbu. V každom prípade, dno sme mohli zaznamenať v októbri 2019, kedy priemerná úroková sadzba dosahovala výšku 1.10%. Čiastočne má vplyv aj silný konkurenčný boj medzi bankami v SR.

Od obdobia apríl-máj, po zavedení lockdownov a celkovo zhoršenej ekonomickej situácie v SR, spolu s horšími ratingami jednotlivých klientov, táto sadzba mierne narástla. V júni sa začala situácia zlepšovať a tak úroková sadzba opäť klesala. Za august priemerná úroková miera pre úvery na bývanie dosahuje 1.20%, čo predstavuje veľmi nízku sadzu.

Nové zmluvy na spotrebné úvery

Veľký boj môžeme vidieť v spotrebných úveroch, čo predstavuje jednu z najviac ziskovejších položiek komerčných bánk. Aj keď sa jedná o položku, z ktorých majú komerčné banky jednu z najvyšších ziskových marží, táto položka zastupuje veľmi malú časť na celkovom hospodárení bánk. Je to z dôvodu, že ľudia využívajú tento produkt v menšom zastúpení na financovanie produktov strednodobej a dlhodobej spotreby.

Konkurenčný boj bánk v tejto sekcií je veľmi veľmi ostrý, čo je jednoznačne veľkou výhodou pre klienta. Banky tak bojujú o klienta a znižujú úrokové sadzby aj zo spotrebných úverov. Priemer týchto sadzieb za rok 2019 bol okolo 5% a dno bolo dosiahnuté v roku 2020 pred ekonomickou krízou, kedy banky poskytovali tento typ úverov na úrovni 2.5-3.0% v marci 2020. Po zhoršení ekonomickej situácie narástli sadzby aj v tomto segmente, na stále veľmi atraktívnych 3.5%.

Výhľad

Podľa nášho názoru, napriek ďalším fiškálnym a menovým stimulom sa nepodarí zapríčiniť zníženie úrokových sadzieb. Jedinou možnosťou je, že ECB pristúpi k ďalšiemu znižovaniu sadzieb, alebo bude poskytovať likviditu cez dlhodobé nástroje komerčným bankám za ešte nižšiu sadzbu. Táto možnosť menej pravdepodobná.

Dno úrokových sadzieb, čo sa týka úverov na bývanie podľa nás ostane neprekonané a skôr očakávame pohyb doprava, resp. pohyb v rozmedzí 1.1 – 1.3 percenta. Čo sa týka spotrebných úverov, z dlhodobého hľadiska očakávame pokračovanie klesajúceho trendu, no zo strednodobého hľadiska môže takisto prísť k nárastu.