Tri dôvody prečo investovať s LS Analytics

Na Slovensku pôsobí veľa sprostredkovateľov investovania. Radi by sme Vám predstavili tri hlavné dôvody, prečo investovať s LS Analytics. Myslíme si, že LS Analytics to robí kvalitnejšie a profesionálnejšie.

  1. Skúsenosti a profesionalita
  2. Individuálny prístup
  3. Nestrannosť a nezaujatosť

1. Portfólio manažéri a analytici

Do nášho tímu vyberáme len ľudí, ktorí sa investíciám venujú dlhé roky a nie je to pre nich len „bokovka“. Aj preto u nás pracujú len ľudia s dlhoročnými skúsenosťami. Na tom si jednoducho zakladáme. Všetci naši portfólio manažéri majú vyššie odborné vzdelanie certifikované Národnou Bankou Slovenska a zároveň aktívne študujú či už v CFA, alebo MCSI programoch.

Vďaka našim skúsenostiam sme dokázali vytvoriť špeciálny analytický systém, ktorý nám výrazne pomáha pri tvorbe portfólií a používame ho už dlhé roky aj pre vlastné investovanie a obchodovanie.

investovanie do fondov banner LSA

2. Prístup šitý potrebám klienta

Každý klient je individuálny a má iné investičné ciele, dobu investovania, alebo postoj k riziku. Tomu samozrejme rozumieme. Podrobnou analýzou jednotlivých fondov sme dokázali vytvoriť portfólia, ktoré vyhovujú konzervatívnym, dynamickým, ale aj špekulatívnym investorom. Portfólia sú vhodné pre krátkodobých, ale aj pre dlhodobých investorov.

Celý proces tzv. investičného onboardingu je veľmi jednoduchý. Náš produktový špecialista s vami vyplní investičný dotazník, v ktorom zistí vaše skúsenosti, rizikový profil, dobu investovania, očakávania, cash flow a podobne. Následne investičný dotazník vyhodnotíme a pripravíme na výber odporúčané portfóliá. Z nich si vy ako klient môžete vybrať, ktoré vám najviac sadne.

Či sa už jedná o jednorazové, alebo pravidelné investovanie, stav vášho účtu máte kedykoľvek k dispozícii online a vaše portfólio môžete kedykoľvek zmeniť, alebo odpredať. Samozrejme, v prípade akýchkoľvek otázok je vám náš produktový špecialista plne k dispozícii. Portfóliá nepretržite sledujeme a sami v nich máme zainvestované.

3. Reálny prínos pre klienta

S profesionalitou LS Analytics súvisí aj spomínaný produktový špecialista. Títo ľudia sa venujú čisto iba investíciám a neriešia žiadne iné produkty finančného trhu. Zároveň nie sú platení provízne, to znamená, že ich nezaujíma, aká je výška vašej investície, alebo výška poplatkov. Preto tu nevzniká žiadny konflikt záujmov a produktový špecialista je vždy nestranný. Jeho hlavným záujmom je navrhnúť klientovi také investičné riešenie, ktoré bude spĺňať všetky jeho požiadavky.

Budeme radi, ak si pozriete naše portfólia, alebo sa nám ozvete a spoločne môžeme prebrať vaše investičné ciele.