Riziká spojené s investovaním do ETF

Minule sme písali článok o tomto nástroji a môžeme potvrdiť, že ETF fondy sú vynikajúci nástroj na investovanie a to viac to platí pre bežného retailového investora. Umožňuje investíciu od malých čiastok, zároveň vieme vypočítať pomerne ľahko historickú výkonnosť a riziko. V tomto článku sa však posnažíme poukázať na riziká spojené s investovaním do ETF. ETF sa považujú za pomerne bezpečný, prevažne nízko až stredne rizikový nástroj, ktorý sa skladá z rôzneho koša aktív, ako sú napr. indexy, jednotlivé akcie, sektory, dlhopisy a iné. Niektoré ETF fondy sa rozdeľujú dokonca podľa stratégií a princípov investovania: napr. existujú rastové ETF, hodnotové ETF, momentové ETF atď. Globálne je na svete viac než 7000ETF. Na ďalšom grafe môžeme vidieť ako sa zvyšoval počet ETF za jednotlivé roky.

Zdroj: Statista (2021)

Daňové riziko

Veľmi veľkou výhodou ETF je, že pokiaľ doň investuje so strednodobým alebo dlhodobým investičným horizontom, tak z výnosu nemusíte platiť daň. Napr. ak po 10 rokoch váš absolútny zisk bude 30 000€, výnos je Váš. Pokiaľ však budete mať podielový fond s rovnakou výkonnosťou (aktívne riadený) a váš finálny výnos bude takisto 30 000€, tak budete musieť odviesť daň, takže celkový výnos bude diametrálne odlišný. V tomto prípade nikto nevie garantovať, že sa legislatíva nezmení a to predstavuje to riziko. Pokiaľ by sa tak stalo, tak to výrazne zníži atraktivitu tohto nástroja.

Riziko obchodovania

ETF je skvelý nástroj, najmä čo sa týka jeho ceny. Môže si ho dovoliť aj retailový klient, takže nie je „šitý“ len pre inštitúcie. ETF a jeho princípy sa zakladajú na pasívnom investovaní. Tým, že je tento druh investovania veľmi lacný, hrozí tu riziko, že investor sa zmení na tradera, resp. obchodníka. V tomto prípade to môže mať, ale aj nemusí mať svoje nevýhody. Keďže väčšina aktívne riadených hedge fondov riadená profesionálmi nedokáže dosahovať dlhodobú lepšiu výkonnosť než trh resp. benchmark, myslíte si, že vy budete? Za skúsenosť to určite stojí, nikto nehovorí, že sa vám nebude dariť, no je oveľa pravdepodobnejšie, že pokiaľ by ste pasívne investovali a občas portfólio rebalancovali, tak môžete znížiť riziko a maximalizovať výnos.

Pokiaľ by ste sa ETF rozhodli obchodovať na vlastnú päsť, treba vopred zvážiť, ktoré ETF uprednostníte a prečo. Niektoré ETF môžu podliehať likvidnému riziku z dôvodu nízkych objemov. V tom prípade hrozí, že budete nakupovať a predávať dané aktívum za horšiu cenu. Likvidný trh je pre ETF kľúčový.

Z dlhodobého hľadiska, ak by sa z pasívnych investorov do ETF stala veľká časť aktívnymi obchodníkmi s ETF, mohlo by to zapríčiniť väčšiu volatilitu na finančných trhoch a tým pádom aj väčšie potenciálne „výkyvy“ a straty.

„Tracking error“

Tracking error alebo tzv. „chyba kopírovania“ môže byť zapríčinená chybou kopírovania indexu alebo koša aktív. Pokiaľ je ETF zamerané na S&P 500 a spraví teoreticky za rok 10% a S&P 500 12%, môžeme povedať, že nastala chyba v kopírovaní. V tomto prípade sme pre ukážku nezohľadňovali poplatky ani zmenu kurzu. Preto treba vždy sledovať, ako sa darí jednotlivým ETF aj z tohto hľadiska. Nechajte si poradiť od našich investičných špecialistov, či už pri výbere portfólia alebo ETF na základe vášho rizikového profilu.