Najkratšia recesia v histórií

Minimálne čo sa týka finančného trhu môžeme považovať krízu spojenú s COVID-19 ako najkratšiu krízu v histórií. Na druhej strane, čo sa týka strát na ľudských životoch a celkových nákladov spojených s touto pandémiou, sú škody enormne veľké.

Podľa Národného úradu pre ekonomický výskum v USA (National Bureau of Economic Research) recesoa trvala iba dva mesiace, od februára 2020 do apríla 2020. Počas týchto dvoch mesiacov však ekonomika poklesla o 31,4% amerického HDP a finančné trhy sa prepadli o 33%. Hlavne druhý údaj ohľadom finančných trhov, aj ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, je v súlade s historickým priemerom. Na nižšie uvedenej tabuľke od RIA môžete vidieť pomerne detailné štatistiky z historického pohľadu ohľadom recesií (či už vývos dlhopisov, dĺžku, pokles na indexoch atď.).

Zdroj: RIA

Na ďalšom grafe môžeme vidieť trošku prehľadnejšie dĺžku jednotlivých kríz a poklesov na finančných trhoch. Pre porovnanie, hospodárska kríza, ktorá oficiálne vypukla v decembri 2007 trvala pomerne dlhých 19 mesiacov. Maximálny pokles predstavoval -51%. Z tohto pohľadu teda môžeme povedať, že čo sa týka poklesu na finančných trhoch, tak minuloročný pokles -33% bol viac-menej priemerný. Z iného pohľadu však musíme podotknúť, že tento pokles bol veľmi rýchly. Všetko sa totižto udialo veľmi rýchlo, či už od reakcie finančného trhu po lockdowny v praxi a pomerne signifikantný prepad HDP a spotrebe domácností.

Zdroj: RIA

Vládny dlh voči HDP

Na ďalšom grafe môžeme vidieť ako sa na základe kvartálnych údajov vyvíja vládny dlh jednotlivých krajín, resp. ekonomických celkov. Či už USA, eurozóna alebo Nemecko, všetci sa výrazne zadlžili počas pandémie, ktorá stále trvá. Avšak niektoré krajiny viac a iné menej. Takisto pri tejto štatistike netreba zabúdať, že je meraná ako percento voči HDP, takže čím väčší pokles HDP má daná krajina, tým väčšie bude tento percento. Aj keby sa dlh nezmenil.

Jednoznačným lídrom v tejto nie príliš priaznivej štatistike je zo sledovaných krajín USA, ktorej dlh voči HDP sa pred krízou pohyboval približne okolo 100% HDP. Aktuálne je to viac než 125% HDP, čomu sa ani nemôžeme čudovať, vzhľadom na masívne fiškálne stimuly. Z percentuálneho pohľadu je na tom eurozóna a Nemecko ako také lepšie. V eurozóne to veľmi výrazne nahor ťahajú krajiny ako Grécko, Taliansko a Francúzsko.

Naopak také Nemecko hospodárilo v dobrých časoch veľmi zodpovedne a aj to je jeden z dôvodov prečo má dlh na relatívne „nízkej“ úrovni oproti iným veľkým krajinám.

Zdroj: BIS