Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový

Dilema na finančných trhoch, ale aj pri konkrétnom investovaní je jasná. Podľa akého investičného prístupu sa riadiť? Investovanie podľa hodnotového alebo rastového prístupu? Každá z týchto koncepcií má svoje výhody a nevýhody. Pravda je však taká, že za posledné roky rastové akcie výrazne porážajú hodnotové. Ktorý investičný štýl je pre vás vhodnejší?

Rastová  alebo hodnotová akcia?

Medzi rastové akcie (growth) zaraďujeme spoločnosti, ktoré majú potenciál prekonávať výkonnosť trhu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, najmä kvôli ich budúcemu potenciálu a rýchlemu vývoju. Hodnotové firmy sa považujú za spoločnosti, ktoré sa obchodujú na cenových úrovniach, ktoré sú pod ich skutočnou hodnotou, ktorú vytvárajú skutočne pridanú hodnotu v podobe ziskov, voľných peňažných tokov, dividend a podobne. Z tohto hľadiska sa teda očakáva, že jedného dňa sa bude jej cena obchodovať na férovej hodnote a tak by mala poskytnúť prémiový výnos. Hodnotovú spoločnosť môžeme ďalej charakterizovať ako etablovanú firmu na trhu, s dlhou históriou.

To že sa cena akcii danej spoločnosti obchoduje pri nízkych násobkoch ziskov (P/E), tržieb (P/S), účtovného zisku (P/B), automaticky neznamená, že sa jedná o podhodnotenú spoločnosť alebo o firmu, ktorá spadá do value koncepcie.

Výkonnosť

Na nasledujúcom grafe si môžeme porovnať výkonnosť „value“ akcií a „rastových“ akcií podľa európskych indexov – MSCI Europe Value Index, MSCI Europe Growth Index a klasický Stoxx Europe 600 Index. Ako dot.com bublina v roku 2001 praskla, výrazne sa prepadli všetky indexy. Najviac však padali technologické firmy, ktoré zaraďujeme prevažne do rastového prístupu. Výhodou „vyhľadávania“ skutočnej hodnoty bolo, že index zameraný na value firmy (MSCI Europe Value Index) tak v nasledujúcich rokoch až po bankovú krízu v roku 2008 výrazne výkonnostne porážal rastové firmy.

Zdroj: Bloomberg via Zerohedge

Po výraznom prepade v roku 2008 a 2009 opäť silné momentum bolo na strane hodnotových firiem po rok 2011.

V poslednej dekáde môžeme vidieť, ako sa situácia vymenila, ako rastové firmy výrazne porážajú hodnotové firmy. Na grafe to môžeme spozorovať od roku 2015.

Investovanie do „hodnoty“ v roku 2020 výrazne zaostalo

Hodnotové firmy v roku 2019 výrazne zaostávali oproti rastovým firmám a celkovo trhovému benchmarku. COVID-19 pandémia, hard lockdowny a iné obmedzenia na strane ponuky a dopytu tento rozdiel výrazne prehĺbili. Od ohlásenia vakcíny a za november „value akcie“ výrazne prekonali výkonnosť trhu, kedy MSCI Europe Value index pridal približne 20%, pričom MSCI Europe Growth Index dosiahol okolo 6%.

Zdroj: Bloomberg

Napriek tomu, pri sledovaní pomeru medzi MSCI Europe Value Index a MSCI Europe Growth Index (čierna) vidíme zaujímavé fakty. Tým, že tento pomer stále klesá nám indikuje, že rastové akcie za posledné obdobia dominujú. Pokiaľ by nastal výrazný obrat, tak by sme videli obrat v čiernej krivke. Takisto keď sa pozrieme na pomer Stoxx Europe 600 / S&P 500, ten nám indikuje ako veľmi za posledné obdobie S&P 500 výkonnostne poráža Stoxx Europe 600. Za október a november vidíme na oboch krivkách obrat. Uvidíme zmenu koncepcie, alebo bude aj naďalej rastový prístup ďalej outperformovať hodnotový koncept? To nevie nikto.

investovanie do fondov banner LSANaše portfóliá obsahujú aj firmy založené na rastovom a hodnotovom princípe. Záleží však od špecifikácie jednotlivého portfólia.

Aj keď value koncept môže byť menej výnosný, reálne ohodnocovanie firiem na základe viacerých metód a modelov nikdy nie je na škodu. Pomôže nám zistiť reálny obraz o danej firme a tento tzv. „stock picking“ môže prinášať veľmi pekné výsledky. Kvalitná analýza hodnotovej spoločnosti môže mať výhodu ako sme videli prevažne v minulosti. Počas dramatických prepadov na finančných trhoch môžu byť oveľa bezpečnejšie ako rastové firmy. Na druhej strane, rastové firmy v dobrých trhových podmienkach môžu výrazne porážať svojou výkonnosťou zvyšok trhu.

Prečítajte si našu analýzu na dolárový index za november.