Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie

Druhý pilier predstavuje určitú alternatívu alebo doplnkovú možnosť sporenia na dôchodok. Sporiteľ sa teda nespolieha len na dôchodok zo sociálnej poisťovne, no tieto možnosti rozširuje a bude dostávať dodatočnú dávku, vďaka druhému pilieru. Dostane teda dva dôchodky – jeden zo sociálnej poisťovne a jeden zo svojich našetrených a investovaných prostriedkov.

Na vytvorenie takéhoto „šetriaceho účtu“ je potrebné, aby podpísať účastnícku zmluvu s danou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. S tým vám môžeme poradiť team LS Analytics a takisto vám poradíme, ktorá dôchodková správcovská spoločnosť je pre vás optimálna.

Ako funguje druhý pilier

Všetko závisí od odvedených sociálnych odvodov. Pokiaľ ste zamestnaný a zarábate povedzme určitú mzdu, tak váš zamestnávateľ odvádza za vás starobné poistenie (máte na výplatnej páske).

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné. Celý výber sa realizuje cez Sociálnu poisťovňu, ktorá má povinnosť ich distribuovať DSS daného sporiteľa. Tá ich pripíše vo forme dôchodkových jednotiek na osobný účet sporiteľa.

Výška odvodov na starobné poistenie (prvý aj druhý pilier spolu) je 18% z hrubej mzdy. Väčšina týchto príspevkov sa ďalej alokuje do 1. piliera, aktuálne vo výške 12.75%. Do druhého piliera sa potom alokuje ďalších 5.25%. Veľkou výhodou je, že každým rokom (podľa legislatívy) sa zvyšuje percentuálne zastúpenie z celkovej výšky odvodov na starobné poistenie do druhého piliera. V roku 2024 by to malo byť 6 percent.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/prispevky-starobne-dochodkove-sporenie-2.html

Poskytovatelia alebo DSS na Slovensku

Na Slovensku spravuje druhý pilier 5 dôchodkových správcovských spoločností. Jedná sa o Allianz, AXA, Dôchodková správcovská, NN a VÚB GENERALI.

Zdroj: https://www.adss.sk/druhy-pilier

V ďalšej tabuľke môžeme vidieť aký podiel na trhu majú jednotlivé DSSky. Navyše môžeme spozorovať, že Slováci majú uložené prostriedky prevažne v garantovanom dôchodkovom fonde, resp. v dlhopisovom. Toto riešenie je vhodné pre ľudí od 40 rokov nahor, no mladí ľudia dokážu pocítiť silu pasívneho investovania v akciovom alebo ešte lepšie v indexovom fonde.

Z dlhodobého hľadiska 30-40 rokov tak portfólio môže mať niekoľko násobne vyššiu hodnotu, než akú by malo v dlhopisovom fonde.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/zhodnotenie-majetku/

Ako Vám môže pomôcť druhý pilier?

Ako sme už avizovali v predchádzajúcom texte, výhodou druhého piliera je, že pokiaľ dosiahnete dôchodkový vek a vy sa rozhodnete ísť na dôchodok, dostávate peniaze ďalšieho piliera – druhého piliera. V tom prípade sa nespoliehate len na malý dôchodok zo štátu, ale aj na svoje dlhodobo investované úspory, ktoré sa za ten čas na trhu zhodnotia. Uveďme si ilustratívny príklad.

Zdroj: https://www.financnykompas.sk/dochodok-2-pilier

Príklad

Ak má daný klient 20 rokov a založí si druhý pilier a dosahuje hrubý príjem 1 500 €, výsledok je nasledovný. Celková cena práce (2020) je 2028 € a na starobné poistenie zamestnávateľ odvádza približne 14 percent. Z vášho príjmu ide na starobné poistenie približne 4 percenta. Spolu 18 percent. Spolu suma 270 € na starobné poistenie. Na druhý pilier sa vám z vašej hrubej mzdy k roku 2020 odvádza 5 percent. Tento podiel sa má postupne zvyšovať. V našom prípade to je 75 €.

Z dlhodobého hľadiska je pre neho nevýhodné mať prostriedky v dlhopisovom garantovanom fonde oproti iným fondom. Áno, svoj príjem má síce garantovaný, ale z historických údajov sú výnosy nasledovné.

Z tohto dôvodu je jednoznačným víťazom indexový fond, kde vďaka zloženému úročeniu zvýšil nasporenú sumu (odhad) až na úroveň 705 740 €, zatiaľ čo v akciovom ku koncu obdobia bolo nasporených 155 051 € a v dlhopisovom 111 825 €. Výsledná suma nezahŕňa poplatky a iné odmeny za správu peňazí. Ide skôr o ilustratívny „výpočet“.

Záver

Na záver chceme iba doplniť, že druhý pilier je minimum, čo potrebujete spraviť pre svoj dôchodok. Navyše, v prípade smrti sa vypláca vami uvedeným osobám v zmluve a pokiaľ ste ich neuviedli, tak v dedičskom konaní. Netreba však zabúdať, že s pribúdajúcim vekom sa vaše prostriedky postupne alokujú do dlhopisového fondu. Je to z dôvodu ochrany investovaných prostriedkov pred dôchodkom, napr. z dôvodu finančnej krízy a zvýšenej volatility.