Americká ekonomika bude na tom výrazne lepšie ako európska

V dnešnom článku si vysvetlíme rozdiely medzi pomocou v USA a EU a takisto ako vyzerajú aktuálne predikcie v USA a EU, kto z toho vyťažil viac a kto bude rýchlejšie rásť. Americká ekonomika má  veľmi dobre našliapnuté, európska je na tom o niečo horšie. V eurozóne boli lockdowny silnejšie a hlavne dlhšie. Takisto proces vakcinácie je oveľa pomalší ako v USA. COVID-19 tak oslabil európsku ekonomiku viac než americkú. Takisto je pravdepodobné, že EÚ sa bude vzďaľovať od USA aj ďalej.

Fiškálna pomoc G20

Na ďalšom grafe môžeme vidieť porovnanie fiškálnych stimulov proti dôsledkom COVID-19, ako percento z celkového HDP. Táto štatistika bola vytvorená od Statista, k 31.3.2021. Jedná sa teda o čerstvú databázu. Fiškálna pomoc od USA bola výrazne vyššia (26.46%) ako pomoc krajín v EÚ (11.14%). Napriek tomu niektoré veľmoci v eurozóne, ako Nemecko s 35.87% dali do fiškálnych stimulov a pomoci skutočne veľa. Napr. také Francúzsko ďaleko zaostávalo a fiškálna pomoc tvorila len 11.14% jeho HDP. Môžeme teda sledovať, že v eurozóne, ale aj v EÚ boli výrazné diskrepancie medzi fiškálnou pomocou medzi jednotlivými štátmi. Treba však spomenúť, že Nemecko si túto pomoc mohlo dovoliť, pretože už niekoľko rokov hospodári zodpovedne s prebytkom alebo vyrovnaným rozpočtom, čo sa o FR nedá povedať. Už len na tomto príklade je evidentné ako zdravý rozpočet a efektívne hospodárenie v dobrých časoch je pre štáty prínosné.

Zdroj: Statista

Ekonomický idnex v USA

Na ďalšom grafe môžeme vidieť vývoj týždenného ekonomického indexu, ktorý publikuje Fed v New Yorku (Weekly Economic Index – WEI). Ten monitoruje výrazný nárast ekonomickej aktivity od konca februára a zachytáva aj medziročný kvartálny nárast reálneho HDP v USA. Tento rast v poslednom období podporil aj výrazný stimulačný balík vo výške 1.9 bilióna USD. Treba pripomenúť že ide o medziročnú zmenu a koniec marca, resp. začiatok apríla bol v USA veľmi slabý. Z tohto prípadu to môže štatistiku mierne skresľovať. Aby sme videli o koľko reálne sme na tom oproti predkrízovému obdobiu, bolo by vhodné porovnať WEI v tomto období s aprílom 2019.

Zdroj: NY FED

Takisto aj ISM PMI v USA signalizuje silné ekonomické zotavenie v USA.Zdroj: Tradingview

PMI v eurozóne je o niečo menšie, no pozitívum je, že rastie. Z hľadiska HDP v eurozóne sa však neočakáva taký silný rast ako v USA.

Zdroj: Tradingeconomics

Predikcia reálneho rastu HDP

Na záver prikladáme projekciu IMF (Medzinárodný menový fond – MMF). Nižšie môžeme vidieť aj očakávané porovnanie krajín jednotlivých ekonomík.

Napr. v 2021 by americká ekonomika mala rásť o 5.1 percenta a v roku 2022 2.5 percenta. Na to, že pokles reálneho HDP v eurozóne bol výraznejší tak ju tiež čaká rast v 2021 a 2022, no menší než v USA. Podľa týchto údajov je zrejmé, že po ekonomickej stránke sa eurozóna pravdepodobne opäť vzdiali od USA. Na druhej strane tu máme Čínu, ktorá nemala ani taký výrazný ekonomický prepad reálneho HDP v roku 2020 a jej výhľad do budúcna je veľmi optimistický. Je pravdepodobné, že v tomto desaťročí Čína predbehne USA vo výške nominálneho HDP.

Zdroj: IMF