Ako sa rozhodovať – kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu?

Na trhu občas vznikajú situácie, povedzme cenové extrémy, ktoré môžu vplývať na našu psychiku a štýl obchodovania resp. investovania. Ako si utvrdiť názor alebo pomôcť k rozhodovaniu, či máme danú akciu predať, nakúpiť, alebo držať?

Kľúčom je účtovná závierka ako zdroj dát

Pokiaľ neviete, kde nájsť účtovnú závierku za daný kvartál alebo rok, tak existujú viaceré stránky, ktoré na to ukazujú. Aj keď veľa softvérov je platených, tieto informácie sa dajú nájsť aj zadarmo. Príklad takejto stránky môžete nájsť tu, napr. firmy Facebook, kde sú zahrnuté prevažne čísla, teda kvantitatívne údaje. Čo sa týka celkového reportu, ten môžete získať na webových stránkach danej spoločnosti, ktorej akcie držíte alebo na iných stránkach, ktoré na ne adresujú.

Nárast tržieb

Zistite si, či danej firme rastú tržby. Dôležité je, aby tento rast bol prevažne stabilný. Jednorazové extrémy nárastu by sme nemali brať príliš do úvahy, keďže sa môže jednať o špeciálnu akciu, z ktorej firma nebude dlhodobo ťažiť. Tento indikátor nám hovorí, či firma rastie a dokáže predávať svoje produkty alebo služby širokej verejnosti, aký je trend záujmu a podobne. Príklad uvádzame nižšie pri spoločnosti – Facebook (FB) a jeho tržieb (Revenue).

Zdroj: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/FB/facebook/financial-statements

Pri podnikoch s menšou je kapitalizáciou je pozitívne, ak rastie vyšším tempom, povedzme aspoň 10%. Môže sa jednať o spoločnosti s trhovou kapitalizáciou do 1 miliardy dolárov. Potom sú tu, tzv. „blue chipy“, ktorých trhová kapitalizácia sa pohybuje vo veľmi vysokých cifrách. Hovoríme o desiatkách, stovkách a po novom aj tisíckach miliárd USD. Tieto firmy už nemajú taký rast tržieb ako keď boli small capy, no ich rast je viac-menej stabilný. Odporúčame pozrieť niekoľkoročné porovnanie, nie len s predchádzajúcim rokom, ale aj s predchádzajúcim kvartálom.

Marža

Operatívna alebo zisková marža nám dokáže napovedať, ako sa vyvíja biznis. Ak spoločnosť zvyšuje svoju maržu, je to veľmi pozitívny signál do budúcnosti. V každom prípade, ak má spoločnosť svoju operatívnu maržu dostatočne vysokú (dvojciferné čísla), v najhoršom prípade má kam maržu znižovať. Nie je totiž veľkým negatívom, ak marža je stabilná, no predaje (obrat) rastú. V tom prípade to má pozitívny dopad na spoločnosť. Treba dať však pozor na trend postupnej a klesajúcej marže, kvartál za kvartálom. V tom prípade sa aj pri dobrých valuáciách spoločnosti môže jednať o tzv. „value trap“, ktorá sa vyznačuje tým, že v minulosti sa jej produkt výrazne predával, no teraz začína stagnovať.

Marža je teda veľmi dôležitý indikátor a ešte dôležitejší je jej vývoj a trend. Netreba zabúdať, že krátkodobé výkyvy skutočne nemusia byť problémom.

Výhľad

V tomto smere je dôležité si prečítať výročnú správu, prípadne rôzne vyhlásenia výkonnej rady a podobne. Manažéri firiem zvyknú hovoriť o výhľade. Napr. v aktuálnej situácií, veľa z nich očakáva príliš veľkú neistotu a nedokážu predikovať budúci vývoj a to z dôvodu nejasnej budúcnosti. V tomto prípade prevláda skôr negativizmus a ak sa daná akcia obchoduje na vysokých úrovniach po týchto vyhláseniach, zvážte jej predaj. Ak sa však daná spoločnosť obchoduje na pomerne nízkych valuáciach a už ju máte v portfóliu, je možné, že graf tento prvok už započítal do ceny. V tom prípade, sledujte vývoj danej akcie.

Na druhej strane niektoré spoločnosti oznámili tzv. „pozitívny guidance“, čo znamená, že ich vyhliadky pre nasledujúce štvrťroky sú uspokojivé a spoločnosť očakáva nárast tržieb a ziskov. V tomto prípade je lepšie danú akciu vlastniť a na korekciách prikupovať.

investovanie do fondov banner LSA

Buybacky – spätný odkup akcií

Ak daná spoločnosť oznámi vo svojej výročnej alebo kvartálnej správe, že tento rok má v pláne minúť XY dolárov na spätný odkup akcií, je to jednoznačne pozitívny signál. Tento fundament je jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje cenu akcie. Dokonca, veľa krát sa v histórií stalo, že jednotlivé spoločnosti sú ziskové, no ich rast sa už pomaly pominul a viacmennej sú stabilné, nemajú veľké odchýlky, v tom prípade môže byť hnací faktor už len spätný odkup akcií.

Ak spoločnosť vykazuje solídne výsledky a zároveň vyhlásila spätný odkup akcií, tak z krátkodobého hľadiska môžete očakávať pomerne významné percentá.

Veľa spoločností namiesto buybackov uprednostňuje dividendový model. O tom, ktorý model je viac výhodnejší si povieme nabudúce, v každom prípade, keď sa hotovosť spoločnosti použije na nákup vlastných akcií, tak je to väčším hnacím motorom ako oznámená dividenda, pretože cash zo spoločnosti tečie preč – ku konkrétnym investorom.

Finančná situácia a dlh

Pokiaľ nemáte alebo nedisponujete rozsiahlymi informácií o finančnej situácií daného podniku, tak sa zamerajte na nasledujúce faktory. Samozrejme, veľmi záleží, v akom sektore daná spoločnosť podniká. Dôležité finančné údaje sú napr. – Celkový počet aktív, pasív, obežný majetok vo vzťahu ku krátkodobým záväzkom, pomer hotovosti k celkovému dlhu, dlh voči vlastnému imaniu, pomer dlhu k aktívam a veľa iných. V tomto článku však nemáme priestor na ich detailný rozbor.

V každom prípade si môžete byť istý, že pokiaľ my danú spoločnosť analyzujeme, tak si môžete byť istý, že detailne preberieme každú jednu stránku.

Technické indikátory

Technické indikátory môžu napomôcť k načasovaniu danej akcie, no zo strednodobého hľadiska nie sú príliš významným determinantom na nákup akcií. Ak však vidíte dobrú „price action“, orientujete sa podľa štatistiky, môže Vám to pomôcť k lepšiemu načasovanému nákupu.