Ako investovať s LS Analytics

Investovanie s nami je skutočne veľmi jednoduché a netreba sa ho báť. V celom procese je skrytá profesionalita našich portfólio manažérov a produktových špecialistov, a títo ľudia nie sú platení z výšky Vašej investície. Nevzniká tu tak žiadny konflikt záujmov a jediným záujmov našich špecialistov je zostaviť vám také portfólio, aby ste boli 100% spokojní. Poďme sa spoločne pozrieť ako investovať s LS Analytics.

Celý investičný „onboarding“ klienta sa skladá z troch bodov:

  1. Vyplnenie investičného dotazníka
  2. Vyhodnotenie investičného dotazníka
  3. Návrh portfólií

Poďme sa spoločne pozrieť, čo znamenajú jednotlivé kroky.

Vyplnenie investičného dotazníka

Vyplnenie investičného dotazníka je zákonom povinný (a zároveň aj potrebný) proces, kde sa investičný špecialista pýta na dôležité a potrebné informácie, ktoré mu je klient povinný poskytnúť. Zaraďujeme sem otázky ohľadom investičných skúseností, preferencie likvidity, rizikový profil klienta, znalosti z finančných trhov, zdroje aktuálneho príjmu, investičné očakávania, celková finančná situácia klienta a podobne. Vyplnenie tohto dotazníka trvá približne päť minút. Viac informácií o dotazníkoch (aj to, ako vyzerajú a ako ich vypĺňať) sa dozviete v krátkom videu umiestneného nižšie.

Vyhodnotenie investičného dotazníka

Po tom, ako sa dozvieme všetky potrebné a podstatné informácie z investičného dotazníka pristupujeme k jeho vyhodnoteniu. Vyhodnotenie dotazníka štandardne posielame klientom do 48 hodín od jeho vyplnenia. Výsledkom je zaradenie do investičnej skupiny, napr. konzervatívny krátkodobý klient, dlhodobý dynamický klient a podobne.

investovanie do fondov banner LSA

Návrh portfólií

Podľa našej jedinečnej investičnej matice vám budeme vedieť pripraviť presne na mieru ušité portfólio, ktoré bude jedinečné.

Portfólio bude zostavené tak, aby zohľadňovalo vaše investičné ciele, dĺžku investovania, mieru rizika a podobne

Pokiaľ vás matica zaradí do konzervatívneho kvartálu, nebudeme vám navrhovať dynamické portfólia a viac sa zameriame napr. na dlhopisy. Samozrejme je možné výsledok z dotazníka aj prekonzultovať a navrhnúť portfólio podľa samostatného želania, napr. keď si klient želá selektívne portfólio so záujmom investovať do technologického sektora, ropy alebo podobne.

Ako bonus vám vždy ponúkneme viacero možností, či už portfólií, alebo našich obchodných partnerov. Vy si tak môžete vybrať to, ktoré vám najviac vyhovuje.

Portfólia sa zostavujú podľa nášho unikátneho analytického systému, ktorý vyvíjame už dlhé roky. Pri zostavovaní portfólií berieme ohľad na viacero štatistických veličín a pri výbere fondov vyhľadávame len tie najkvalitnejšie.

Ako sme už spomínali, pri zostavovaní portfólií nevzniká u nás konflikt záujmov a naši investiční špecialisti sa venujú iba investovaniu – majú v tomto obore dlhé roky skúsenosti. Môžete sa teda spoľahnúť, že vaše portfóliá budú kvalitné. Veríme im aj my a sami v nich máme zainvestované peniaze.

Naše modelové portfóliá môžete nájsť na tomto linku, alebo nás neváhajte kontaktovať cez chat/formulár a môžeme sa porozprávať o vašich investičných cieľoch.