Analýza akciového trhu – Facebook

2020-12-01T13:14:36+01:00

Analýza akcií - Facebook Cena: 154.2 USD, k 03.04.2020 Facebook, Inc. a pridružené spoločnosti sa zameriavajú na vývoj produktov, ktoré umožňujú ľudom nadväzovať kontakt medzi sebou a medzi ich rodinami, prostedníctvom mobilného zariadenia, osobného