Ekonomika v USA začala opäť spomaľovať

2020-12-08T19:30:32+01:00

Nové obmedzenia v USA zabraňujú ekonomickému oživeniu Prudký úpadok ekonomiky v USA bol zapríčinený neskorou reakciou USA na pandémiu COVID-19. Širokoplošné opatrenia vo forme „lockdownov“ a uzatvorené hranice boli účinné po medicínskej stránke. Ekonomika na druhej

Ekonomika v USA začala opäť spomaľovať2020-12-08T19:30:32+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – jún 2020

2020-12-07T11:25:49+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – jún 20202020-12-07T11:25:49+01:00
Go to Top