Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – august 2020

2020-12-27T16:12:29+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – august 20202020-12-27T16:12:29+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – júl 2020

2020-12-07T11:25:16+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – júl 20202020-12-07T11:25:16+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – máj 2020

2020-12-07T11:26:10+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – máj 20202020-12-07T11:26:10+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – apríl 2020

2020-12-07T11:23:40+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – apríl 20202020-12-07T11:23:40+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – marec 2020

2020-12-07T11:26:33+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – marec 20202020-12-07T11:26:33+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – február 2020

2020-12-07T11:24:24+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – február 20202020-12-07T11:24:24+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – január 2020

2020-12-07T11:24:55+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – január 20202020-12-07T11:24:55+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví – december 2019

2020-12-07T11:23:06+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví – december 20192020-12-07T11:23:06+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – November 2019

2020-12-07T11:27:03+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – November 20192020-12-07T11:27:03+01:00

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – október 2019

2020-12-07T11:27:32+01:00

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame

Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – október 20192020-12-07T11:27:32+01:00
Go to Top