Prudký nárast za posledné mesiace

Väčšina drahých kovov za posledné mesiace rastie, no zlato, ktoré je považované za bezpečný prístav v čase recesie dosiahlo nové historické maximum a prekonalo úroveň 2000 USD za uncu. Investori, ktorí sa obávajú recesie alebo priveľkej inflácie investujú svoje prostriedky do drahých kovov. Striebro, ktoré sa považuje prevažne za priemyselný kov sa dostalo nad svoje 5-ročné maxima.

Zdroj: Tradingview.com

Striebro sa dokonca v marci obchodovalo za 12 USD spravilo cez 100% za pár mesiacov, keďže sa obchoduje takmer za 26 USD.

Čo zapríčinilo tento rast?

Pod tento rast sa podpísalo veľa smerodajných faktorov. Ako prvý faktor môžeme definovať vypuknutie pandémie COVID-19, ktorá spôsobila globálnu ekonomickú recesiu. Veľa investorov tak inklinovalo miesto akcií do „bezpečného prístavu“, za ktorý sa považuje práve zlato.

Ďalším o nič menej dôležitejšími faktormi sú: nekonvenčná politika centrálnych bánk v podobe rozsiahleho kvantitatívneho uvoľňovania, uvoľňovania nových peňazí do obehu a doby lacných peňazí v podobne nízkych úrokových sadzieb na celom svete, prevažne v pokročilých ekonomikách ako je USA a EÚ. Existujú dôkazy, že príliš uvoľnená menová politika  z krátkodobej histórie viedla k nárastu hodnoty drahých kovov, ale aj striebra.

Tretí faktor je lacný americký dolár, ktorý sa vo vzťahu s eurom obchoduje približne na úrovni 1.17-1.18. Lacný dolár zapríčiňuje zhodnotenie drahých kovov.

Štvrtým faktorom sú rezervy centrálnych bánk, ktoré za posledné desaťročie rastú pomerne vysokým tempom. Centrálne banky využívajú zlato na investičné aj neinvestičné účely, ale aj na operácie, pomocou ktorých nepriamo ovplyvňujú hodnotu domácej meny.

investovanie do fondov banner LSA

Posledný faktor je zvyšujúci sa dopyt do ETF a podobných produktov, krytých zlatom. Tieto ETF fondy počas prvého a druhého kvartálu zaznamenávajú najväčší nárast za posledné 4 roky.