Investovanie do zlata – opäť čas na nákup?

Investovanie do zlata za posledné roky naberá na obrátkach. Stále viac ľudí si začína všímať drahé kovy a ich potenciál. Prečo je tomu tak? Pomohol tomu COVID-19? V auguste sme mohli vidieť zatiaľ tohtoročný vrchol, po ktorom logicky prišla mierna korekcia. Nastal čas na ďalší nákup? Tejto odpovedi sa budeme venovať v článku nižšie. V tejto sekcií sa pokúsime niekoľko krát do mesiaca venovať zlatu a striebru a monitorovať ich fundamentálny vývoj k danému obdobiu.

Distribúcia a pravdepodobnosti

Nasledujúci graf možno vyzerá zložitejšie, preto si ho do detailov vysvetlíme. Dáta sú z derivátov na zlato, ktoré monitorujú cenu zlata. Dostupnosť údajov je od roku 2000. Histogram (modrá) nám znázorňuje početnosť, resp. s akou frekvenciou sa v histórií stalo, že cena zlata od roku 2000, vždy za mesiac december, dosahovala určité zhodnotenie. Následne žltá krivka znázorňuje relatívnu pravdepodobnosť a oranžová kumulatívnu.

Uveďme si príklad. Ak sa pozrieme na y-os (vertikálna), tá znázorňuje tieto početnosti. X-os (horizontálna) znázorňuje, v akom percentuálnom rozmedzí zhodnotenia. Pokiaľ vychádzame z grafu, tak napr. môžeme vidieť, že od roku 2000 za december, zlato spravilo 3x „nad 3.5% do 5.0%“. Keďže práve distribúcia výnosov v tomto rozmedzí je najvyššia (takisto aj že spraví menej než -3.5%) za sledované obdobie, môžeme povedať, že zo štatistického pohľadu existuje 15% pravdepodobnosť, že v decembri uvidíme podobný výsledok.

V tomto prípade je takisto veľmi dôležité sledovať kumulatívnu pravdepodobnosť, ktorá nám poskytne širší uhoľ pohľadu. Povedzme napr., že chceme kvantifikovať, s akou pravdepodobnosťou zlato bude dosahovať viac než 2% v silnom mesiaci december. V tomto prípade vieme z histórie povedať, že existuje 45% pravdepodobnosť, že zlato v decembri spraví viac než 2%.

Zdroj: Vlastné spracovanie.

K 17.12.2020 zlato za december tentokrát spravilo nadpriemerné výsledky. Je iba polovica decembra a zlato vykázalo 5.89%. Mení to však situáciu pre nás? Ak by sme chceli investovať, resp. obchodovať do zlata z krátkodobého horizontu, vznikajú väčšinou krátkodobé riziká. Keďže sme zistili, koľko zlato za tento mesiac spravilo percent, zaradili sme sa do kategórie „nad 5.0% do 7.0%“.

Od roku 2000 sa tak stalo len 2x a keď rátame aj tento mesiac, tak sa to deje 3x. Môže ísť zlato ešte vyššie? Odpoveď je áno, no pravdepodobnosť, že zlato spraví v decembri viac než 7% je 10%. Preto túto možnosť nevylučujeme, no je menej pravdepodobná. Na druhej strane, v čase masívnych menových stimulov od CB a fiškálnych stimulov od vlád je to oveľa reálnejšie. Otázka je, či chcete riskovať kapitál pri takejto malej pravdepodobnosti, pretože z krátkodobého hľadiska je riziko výrazne vyššie. Oveľa zaujímavejšie dáta poskytuje mesiac január, ktorý je najsilnejší mesiac historicky.

Graf zlata

Napriek krátkodobým udalostiam si stále myslíme, že zlato sa nachádza v bull rune. Zlato odpísalo od augusta po dno približne 15%. Navyše od augustového vrcholu klesalo 4 mesiace za sebou. Z historických dát opäť vieme, že vstup po období 4-5 mesiacov stagnácie môže predstavovať dobrú pozíciu pre strednodobý horizont. Z tohto hľadiska takisto očakávame bullish reakciu za mesiace december a január.

Z technického pohľadu na dennom grafe sa vytvorila formácia bullish flag, ale opäť treba vnímať situáciu v širšom kontexte. Krátkodobý pohľad je prevažne viac riskantnejší pri týchto úrovniach, no strednodobý horizont aj z hľadiska štatistiky je pomerne bullish.

Zdroj: Vlastné spracovanie. Tradingview.

Investovanie do zlata – Macro Driver

Nasledujúca štúdia od Rotho Research poukazuje vzájomnú prepojenosť medzi štátnymi CP, resp. protiinflačnými dlhopismi (TIPS) a zlatom. Na nasledujúcom grafe 5Y Treasury Inflation Security Rate sa považujú za „real yields“. Viac si môžete prečítať v spomínanej štúdií. V skutku by malo platiť: „Ak teda začnú rásť skutočné úrokové sadzby, racionálny investor by radšej presunul svoje bohatstvo buď do amerických štátnych dlhopisov, alebo do cenných papierov chránených proti inflácii štátnej pokladnice (TIPS) a zinkasoval by kupóny, namiesto dlhej pozície v komodite, na ktorú má „negatívny vplyv.“

Na nižšom uvedenom grafe môžeme pozorovať spomínaný vývoj a ich koreláciu. Tu by z dlhodobého hľadiska mala platiť negatívna korelácia aj podľa vyššie uvedeného vzťahu. Táto sadzba, ktorá je aj považovaná za „real yield“ ďalej klesá, pričom zlato donedávna takisto pokračovalo v poklese. Z toho vyplýva, že daná podmienka tohto vzťahu nebola krátkodobo dodržaná.

investovanie do fondov banner LSA

Zlato a inflácia

Mohlo sa jednať o výnimočnú príležitosť investície do zlata. Pokiaľ sadzby ostanú na nezmenenej úrovni, ale inflačné očakávania budú ďalej rásť bude to znamenať, že modrá krivka by mala ďalej klesať, čo by malo zapríčiniť ďalšie zhodnotenie drahých kovov (zlato, striebro a pod.). Z tohto pohľadu, ktorý môžeme definovať za strednodobý, opäť môžeme považovať za bullish. Je to z dôvodu, že neočakávame zmenu úrokových sadzieb ani v roku 2021, pričom je vynakladaná výrazná snaha o zvýšenie inflácie zo strany CB (fed). Aby negatívna korelácia bola naďalej dodržaná bude potrebné, aby buď: 1. zlato výrazne posilnilo alebo po 2. „real yields“ skutočne narástli. Zdroj: Vlastné spracovanie. YCHARTS.

O zlate a ďalších fundamentoch by sme sa mohli rozpísať výrazne viac, no pokúsil som sa zhrnúť to najdôležitejšie, čo nás v najbližších dňoch čaká. Niemenej dôležité sú pozície COT, menová politika a iné indikátory, ktoré ovplyvňujú cenu drahých kovov. Keďže sa jedná o novú sériu, môžete sa tešiť na pravidelný update zlata a striebra a ich noviniek.

Prečítajte si nás predchádzajúci článok o investovaní do Junk Bonds.