Investovanie do striebra – má ešte potenciál?

Investovanie do zlata a striebra za posledné mesiaca zažíva výrazný boom. V tejto analýze sa budeme venovať striebru a prečo by malo byť súčasťou vášho portfólia. Netreba však zabúdať, že striebro je prevažne priemyselný kov, no ľudia ho považujú aj ako „uchovávateľ hodnoty“, podobne ako to je u zlata. Nepreferujeme možnosť, aby malo striebro príliš veľké zastúpenie vo vašom portfóliu, no keďže nedosahuje príliš veľkú koreláciu s akciami, z toho pohľadu by bolo dobré, keby malo nejaké percentuálne zastúpenie – ako vhodný doplnok diverzifikácie portfólia.

Základná myšlienka drahých kovov

Striebro je považované za priemyselný kov, no širokou verejnosťou je považované, ako uchovávateľ hodnoty, podobne ako zlato. Má to prevažne historický koncept, keď mince boli razené zlatom a striebrom, prípadne inými kovmi.

V každom prípade z tohto hľadiska bude pre nás dôležité sledovať kúpyschopnosť amerického dolára, resp. iných mien. Toto by malo byť kľúčový faktor, ktorý by mal zapríčiniť dlhodobé zhodnotenie drahých kovov, ale aj iných komodít alebo akcií.

Zdroj: https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=272451#0

Ako klesá kúpyschopnosť najdôležitejšej meny na svete, to podporuje túto ideu. Z krátkodobého, resp. zo strednodobého hľadiska tu môžu byť veľké cenové výkyvy aj na niekoľko rokov, preto je kľúčové vedieť, kedy sa aj danej investície zbaviť a nie len držať do nekonečna.

Menové stimuly kúpyschopnosť mien

Aj keď to na výmennom kurze nevidieť, pretože sa pohybujú povedzme v nejakom rozmedzí, no kúpyschopnosť jednotlivých mien výrazne klesá s rastom inflácie, pretože si za dané peniaze jednotlivec môže kúpiť menej produktov. A aj to je jeden z mnohých dôvodov, prečo rastú ceny akcií, komodít a kovov v zahraničných menách z dlhodobého pohľadu.

Aktuálne môžeme vidieť vo svete trend menových vojen. Ale nie menové vojny, ako sme videli prevažne v minulosti, ale aktuálne „súťaženie“ v QE. Takmer každá rozvinutá krajina, alebo zväzok krajín využíva kvantitatívne uvoľňovanie (QE), aby podporovali ekonomiky a dodávali likviditu priamo subjektom trhu. Pokiaľ to berieme s rezervou, tak aj tento druh boja zapríčiňuje výrazne znižovanie kúpyschopnosti jednotlivých mien. Ten, kto tieto nástroje nevyužíva alebo využíva v menšej miere, nepodporuje svoju ekonomiku do takej miery, ako krajina, kde je tento nástroj bežný. Niektoré krajiny tak zvyšujú, resp. znižujú svoju konkurencieschopnosť voči zahraničiu aj v tomto smere.

Samozrejme, že existujú krajiny, kde nekonvenčná menová politika má oveľa menšie zastúpenie a napriek tomu sa im darí veľmi dobre. Sú to prevažne rozvojové krajiny. Tomu sa však môžeme venovať niekedy v budúcnosti.

Zdroj: https://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf

Ako rastú aj aktíva centrálnych bánk, tak musia logicky rásť aj pasíva. Peniaze v obehu tak výrazne rastú. V každom prípade, to vôbec neznamená, že uvidíme hyperinfláciu. Skôr to naznačuje, iba to, že sa emitovali nové peniaze a uvoľnili sa do obehu a tým pádom oslabilo euro, oslabil dolár a to je silný hnací motor pre kovy ako zlato, striebro, palládium a podobne.

Predpokladá sa, že minimálne v roku 2021 centrálne banky nebudú zvyšovať úrokové sadzby, ale práve naopak. Nekonvenčná politika bude stále veľmi aktívna, pričom očakávame, že centrálne banky nezačnú sťahovať peniaze z obehu a jednotlivé meny budú s prílevom nových peňazí strácať na hodnote.

Inflácia alebo deflácia

Zdroj: https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi

Za posledné roky miera inflácie výrazne klesá. V roku 2020, aj vďaka menšej spotrebe a dôsledkom pandémie covid-19 inflácia výrazne klesala. Pre ekonomiku je veľmi prospešné, aby bola dodržaná určitá cenová stabilita. Napr., aby ceny nerástli príliš rýchlo, ale ani aby sme nevideli defláciu. Vo veľmi miernej deflácií sa aktuálne nachádzame. Z hľadiska dlhu, je to pre štáty a ostatných dlžníkov veľmi negatívny jav. Svojim spôsobom deštruktívny.

Ak je v eurozóne deflácia a nepodarí sa ju stabilizovať, tak môžeme očakávať ďalšie menové stimuly prostredníctvom nekonvenčnej menovej politiky. To, ako sme už spomínali je veľmi pozitívne pre kovy. Jednak z hľadiska, že v prostredí ekonomickej deštrukcie sa ľudia uchyľujú k drahým kovom, no a na druhej strane príliš veľké stimuly môžu zapríčiniť ďalšie oslabenie kúpyschopnosti danej meny.

COT pozície

O tomto sa dá napísať skutočne veľa, no nemáme na to priestor. CFTC (Commodity Futures Trading Commision) na týždennej báze reportuje pozície tzv. commercials, veľkých (large) a malých (small) traderov. V našom prípade budeme sledovať pozície tzv. commercials. Tí sa definujú ako entita obchodníkov, ktorá používa futures kontrakty, aby sa zaistili voči riziku. Dôležité je sledovať určité extrémy. Napr. keď táto skupina traderov výrazne predáva, ako môžeme vidieť na histograme (ide stále na nižšie úrovne), tak cena zvyčajne rastie. To znamená, že predávajú počas rastu ceny komodity. Následne, ak vidíme, že sa veľmi znižuje stav krátkych pozícií (pozície na pokles), znamená to, že začínajú nakupovať. To môžeme vidieť v júli 2013 – tesne pred celkom veľkým rastom alebo v závere 2018 a približne v mesiacoch marec-apríl 2019, kedy výrazne nakupovali. Tento druh obchodníkov, ktorých primárny cieľ je hedging (zaisťovanie) nakupujú počas poklesu. Prípadné extrémy na jednej alebo druhej strane nám môžu indikovať, či sa schyľuje k výraznej zmene ceny.

Napr. môžeme spozorovať extrémy v júli 2013, v agusute 2016, alebo v roku 2020 (tesne pred prepadom). Chceme tým povedať, že aktuálne sa nedá z tohto pohľadu povedať, či treba striebro predať alebo kúpiť. Nenachádza sa na žiadnom extréme, skôr na priemerných hodnotách, to znamená, že je tu priestor na rast, ale aj na pokles.

Investovanie do striebra

Aktuálny vývoj drahých kovov bude závisieť od toho, ako sa poradí vysporiadať s dlhovými problémami, ktoré COVID-19 priniesla. Pokiaľ uvidíme veľké menové stimuly, čo by mohlo zapríčiniť oslabenie kúpyschopnosti veľkých mien, prípadne vyššiu infláciu v roku 2021, mohlo by to výrazne pomôcť tomuto kovu.

investovanie do fondov banner LSA

Aj keď máme údaje o účinnosti vakcíny, sú s tým spojené ďalšie logistické problémy. Navyše, pokiaľ sa podarí dostať pandémiu pod kontrolu a uvoľní sa ekonomika vo výraznej miere (v čo všetci dúfame), neznamená to, že dlhové problémy sa odstránia. Naakumulovaný globálny dlh v roku 2020 nebude zanedbateľný a ten by sa poradil odstrániť vyššou mierou inflácie, aspoň čiastočne. Z toho dôvodu neočakávame sťahovanie likvidity v roku 2021, pretože pri tomto kroku by sa infláciu zrejme neporadilo udržať na úrovniach okolo 1.5 – 2.0 percneta. V tomto prípade to opäť nahráva drahým kovom.