Striebro sa za posledné týždne dokázalo spamätať. Dôvodom je globálne rastúca ekonomika po pandémií, výrazne posilnený výrobný sektor, ale aj inflačné očakávania a inflácia, ktoré stále rastú. Navyše drahé kovy v posledných týždňoch pozitívne korelujú s rastom inflácie, no netreba zabúdať, že priemyselné kovy dosahujú oveľa lepšie čísla. V článku sa venujeme aj sezónnosti, ktorá hovorí, že nám zo štatistického hľadiska čaká negatívny mesiac – jún. Bude to tento krát iné?

Strach z inflácie

Veľkým strašiakom pre investorov je INFLÁCIA a inflačné očakávania. Tá v poslednom období výrazne rastie, prevažne v USA, kde v minulom týždni rástla vo výške 4.2% oproti predchádzajúcemu roku. Otázkou je, či rast inflácie je dočasný a skončí sa v tomto roku alebo nárast peňažnej zásoby, menových a fiškálnych stimulov zapríčinili trvalý trend rastu inflácie? Podľa nášho názoru sa jedná o dočasný rast. A aj keby nie, tak menová politika môže tomu prispôsobiť aj nástroje.

To, že v USA dochádza k strachu z inflácie začítaná monitorovať aj Google, ktorý reportuje niekoľno-násobné vyhľadávania slova „inflation“.

Drahé kovy alebo striebro, ktoré môžeme považovať za „hybrida“ drahého kovu a priemyselného kovu takisto pozitívne reaguje na rastúcu infláciu. Podobne aj zlato a iné drahé kovy. Avšak najlepšiu koreláciou s infláciou nemajú drahé kovy, ale priemyselné kovy, ako napr. meď atď. Všeobecne však zaznamenáva rast cien aj ostatných komodít.

Pokiaľ by sme sa pozreli do štruktúry inflácie tak môžeme vidieť, že najväčšmi sa za týmto rastom skrývajú práve ceny energií, ktoré rastú najvýraznejšie. Rastú aj iné kompomenty CPI, ale menej. Podľa nášho názoru, rast inflácie je pre ekonomiku pozitívny, či v už v USA alebo eurozóne, podľa čoho aj centrálne banky nastavujú stratégiu. Z tohto pohľadu, inflácia zatiaľ nie je hrozba.

Zdroj: Zerohedge

Investičný dopyt a ponuka

Na ďalšom grafe môžeme vidieť vývoj celkového globálneho množstva investovaného do striebra za jednotlivé roky (modrá) vs. globálnu ponuku mínus investície (oranžová) od SRSrocco Report. Dopyt za 2021, upozorňujem len po marec 2021 bol takmer väčší ako celý investičný dopyt v roku 2018. Investičný dopyt je pomerne veľmi veľký, vzhľadom na iba prvo-kvartálne dáta. Očakáva sa, že investičný dopyt ostane silný počas celého 2021. To nie je všetko. Navyše, výrazne sa zobudil a ďalej sa zobúdza priemyselný dopyt. Ten v roku 2020 signifikantnejšie klesol vzhľadom na lockdowny a prerušenú výrobu. V roku 2021 sa však očakáva výrazné naštartovanie aj po tejto stránke. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že dopyt bude rásť vzhľadom na rast zelenej energie. Z krátkodobého hľadiska je to však nepodstatné.

Zdroj: SRSrocco Report

Sezónnosť

Na ďalšom grafe môžeme vidieť, aký je priemerný vývoj striebra za jednotlivé mesiace od roku 2000. Najlepšie mesiace, čo sa týka sezónosti sú január, február, júl, august a december. Najhoršie sú apríl a jún a takisto aj november. Dôveryhodnejšou je zrejme štatistický ukazovateľ – medián. Samozrejme, nikde nie je napísané, že rovnaký vývoj bude aj teraz. Máme sa však o čo oprieť. Keďže medián v júni je najhorší a pri úrovni -3.0% možno očakávať pomerne negatívny vývoj zo štatistického hľadiska.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Nižšie uvádzame vývoj cenového grafu striebra.