Investovanie do striebra – február

Striebro má štatisticky najlepšie výsledky v decembri, januári a februári. Aktuálne makro udalosti, ako nárast inflačných očakávaní a pokles „real yields“ sú silné býčie argumenty. Zvyšovanie sadzieb je v nedohľadne, pričom uvoľnená menová politika by mohla viesť k ďalším diskrepanciám medzi trhovou cenou a skutočnými fundamentami. Navyše dopyt po fyzickom striebre v januári a začiatkom februára bol rekordne vysoký. Potvrdila sa tak naša analýza, ktorá predpokladala, že január patrí medzi najsilnejšie mesiace. Investovanie do striebra alebo iných kovov dáva v týchto časoch väčší zmysel, ako kedykoľvek predtým.

Dopyt výrazne rastie – Google trends

Istá skupina retailových investorov (nie oficiálne Wallstreetbets) sa snažila o „short squeeze“, ktorý sme vysvetľovali v predchádzajúcej analýze). Boli si však vedomí, že na komodite to nebude ani z ďaleka také ľahké, ako na jednotlivých akciách. Preto nabádali ľudí, aby nakupovali ETF, ktoré je zabezpečené fyzickým striebrom alebo kupujú priamo fyzické striebro. Až v poslednom rade odporúčali nakupovať akcie jednotlivých producentov. Dokazujú to aj tieto dáta od google.

Zdroj: Google Trends

V tomto kontexte sa naštartoval výrazný dopyt po striebre celosvetovo. Po fyzickom striebre. Kým zásoby sa výrazne míňajú a jednotliví producenti museli výrazne navyšovať ceny za strieborné mince a strieborné tehličky, na burze bol vidieť dopyt len minimálne. Rozdiel fyzického striebra dosahoval k 1.2.2021 až rekordných 14USD. Toto je v celej histórií skôr anomália. Už to nám môže naznačovať, že na trhu nie je niečo v poriadku.

Zdroj: Zerohedge

Dôvody

Opäť musíme konštatovať, že dôvodom sú deriváty. Napr. tu u komodít je to zrejmé. Je evidentné, že v histórií existuje štandardný vzťah, že fyzické striebro je bežne drahšie o 2-3 USD za trójsku uncu. Avšak 14 USD predstavuje raritné číslo. Takýto výrazný spread by nemal existovať. Napriek všetkým vyššie spomenutým udalostiam treba poznamenať, že cena striebra 1. februára si pripísala takmer 8%, pričom v nasledujúcich dňoch tento rast vymazala. Možno sa pýtate, ako to je možné?

Zdroj: Tradingview

Pre dôvod nemusíme ísť ďaleko. Derivátový trh by mal kopírovať cenu podkladového aktíva, no v tomto prípade môžeme hovoriť, že derivátový trh s futures sa obchoduje s výrazným rozdielom. Môžeme teda povedať, že skresľuje aktuálnu situáciu. Pýtate sa ako je to možné? Dôvodom je, že najväčšie komerčné banky zrejme shortujú cenu striebra nadol. Robia to dlhodobo. Len pár dní dozadu shortovali (špekulovali na pokles) striebro vo výške celkovej ročnej produkcie striebra. A to za jeden deň. Derivátový trh vám umožňuje špekulovať s oveľa vyšším množstvom, než aký máte kolaterál. A z tohto dôvodu sa dá z teoretického hľadiska poznamenať, že aj keby výrazný dopyt po cene striebre pokračoval naďalej, jednotlivé inštitúcie sú schopné podstatne dlhšiu dobu mať otvorené krátke pozície a zabraňujú prirodzenému rastu aktíva.

Striebro a inflácia

Aby ste vedeli aký je rozdiel v kvantite, tak derivátový trh (konkrétne na striebro), je nie že niekoľko krát väčší ako fyzický trh so striebrom, ale dokonca niekoľko desiatok krát väčší ako fyzický trh. Teoretickým záverom tejto úvahy je, že aj keby dopyt výrazne rástol, tak cena fyzického striebra sa môže ešte viac odchyľovať od ceny na burze.  Na ďalšom grafe môžeme vidieť vývoj US inflácie a ceny striebra.

Zdroj: Tradingview

Pokiaľ sa naďalej pýtate, aký je dôvod – môže to byť inflácia. Žijeme v dobe lacných peňazí a uvoľnenej menovej politiky, politiky kvantitatívneho uvoľňovania. Striebro je hlavne produkčný kov a až potom ho možno považovať za drahý kov. Ak by cena striebra bola výrazne vyššia, s veľkou pravdepodobnosťou by to znamenalo výrazný nárast inflácie. Nie ako voľakedy, ale dosť na to, aby sa mohla prehodnocovať menová politika.  Je to z dôvodu, že je jedna z najvyužívanejších komodít na svete a jeho výrazná apreciácia by znamenala zvýšenie nákladov pre jednotlivé segmenty a produkty v ekonomike.

Január a cena striebra

V predchádzajúcej analýze sme usúdili, že január je jeden z najsilnejších mesiacov v roku, pričom existuje veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento mesiac bude v pluse. Tieto pravdepodobnosti sme aj kvantifikovali a pre porovnanie si ich môžete prečítať vo vyššie uvedenom linku. V každom prípade môžeme jednoznačne vyhlásiť, že január bol výrazne volatilný. Aj keď mesiac skončil v pluse, trh spravil oveľa menej percent, ako je priemer za tento mesiac.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Februárová analýza – pravdepodobnosti a distribúcia

Ako aj v predošlej analýze, opäť môžeme vidieť pravdepodobnostné rozdelenie výnosov na základe mesačných dát za február (za posledných 20 rokov). Na grafe môžeme vidieť viacero pojmov. Frekvencia znamená, koľko krát striebro v mesiaci február dosahovalo výnosy uvedené na horizontálnej osi. Následne na grafe môžeme vidieť pojem pravdepodobnosť, ktorá hovorí z historického hľadiska, ktoré rozdelenie je najviac, resp. najmenej pravdepodobné. Podľa tohto grafu, najviac pravdepodobná možnosť je, že striebro vo februári dosiahne výnos 3% – 6% ( pravdepodobnosť 25%). Druhá najvyššia pravdepodobnosť (20%) je, že bude v strate od -6% do -3%.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Kumulatívna pravdepodobnosť nám ponúka trošku širší pohľad. Napr. nám hovorí, že existuje 60% pravdepodobnosť, že február bude kladný mesiac a takisto, že existuje 55% pravdepodobnosť, že spraví viac než 3%.

Februárový výhľad

Februárové historické dáta vyzerajú pozitívne. To sa však nedá povedať o aktuálnom vývoji na cene burzového striebra. Je iba začiatok mesiaca a striebro oslabuje už o 4 percentá. Vo vyššie uvedenom grafe (pravdepodobnostné rozdelenie) je spomenuté, že existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že striebro skončí v mínuse. Avšak ak by sme obchodovali striebro na aktuálnych číslach, tak možnosť ďalšie prepadu sa výrazne znižuje. Netreba však zabúdať, že na burze je možné hocičo a preto táto analýza neslúži ako investičná rada, ale poskytuje iba analytický, resp. informačný charakter. Podobný scenár sme mohli vidieť aj v januári, kedy na začiatku mesiaca cena striebra výrazne klesala, no na konci tento pokles bol vymazaný.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Záver

Historický vývoj striebra je veľmi pozitívny. Priemerný mesačný rast za február (za posledných 20 rokov) je 2.9%. Medián rastu je o niečo vyšší a to na úrovni 4.1%. Aj keď aj pravdepodobnostné rozdelenie je naklonené k rastu, netreba zabúdať, že stále sa jedná o historický vývoj. Situácia môže byť odlišná a preto treba spomenúť, že minulý vývoj nie je garanciou budúceho vývoja. Môže nám však pomôcť pri analyzovaní a hodnotení. Dopyt po striebre stále rastie, rastú nákupy fyzického striebra. Z tohto dôvodu sú producenti nútení zvyšovať ceny fyzického striebra (mince, tehly). Cena na burze však výrazne zaostáva a otázne je aký bude ďalší scenár. Striebro nezačalo mesiac zrovna pozitívne a v čase písania tejto analýzy je v mínuse 4 percenta. Investovanie do striebra môže podliehať väčšiemu riziku, najmä v časoch zvýšenej volatility ako teraz. Táto analýza neslúži ako investičné odporúčanie ale má čisto informačný a analytický charakter.

Prečítajte si náš posledný článok ohľadom manipulácie na akciovom trhu.