Zlato vs. S&P 500 po očistení o infláciu

Je zlato iba uchovávateľ hodnoty peňazí? Veľa predajcov sa obáva inflácie a hovoria o zlate ako o jedinom aktíve, ktoré uchováva hodnotu a ochráni naše peniaze. Nižšie uvedené grafy túto ideu jednoznačne vyvracajú a dokazujú, že existujú oveľa lepšie aktíva. Napr. taký S&P 500 je z dlhodobého hľadiska oveľa bezpečnejší, výnosnejší a hlavne má stabilný rast.

Cena zlata vs. cena S&P 500 očistená o infláciu

Nižšie prikladám graf, ktorý ukazuje krutú pravdu. Áno, nominálna, resp. spotová cena zlata na burze rastie, zlato skutočne dosiahlo nový vrchol v auguste 2020. Tak sa teda pozrime, či je skutočne dlhodobý uchovávateľ hodnoty, tak ako sa prezentuje. Na grafe môžeme vidieť dva cenové vývoje. Prvý, ktorý znázorňuje spotovú cenu zlata na burze (vyšší) a potom nižší, ktorý ukazuje cenu zlata, ktorá je očistená o infláciu. Zdanie teda môže výrazne klamať, pretože výnosy sa tak jednoznačne líšia. Spotová cena nám ukazuje, ako cena zlata postupne rastie. No v „reálnej“ cene, teda v cene, ktorá je očistená o infláciu (očistená o americké CPI) nám jednoznačne indikuje opak. Zdroj: Tradingview

V tomto prípade zlato nevytvorilo vrchol ani v roku 2008 ani v roku 2020. Cena zlata očistená o infláciu nedokázala prekonať cenu z roku 1980, preto ťažko hovoriť o tom, že je najlepší uchovávateľ hodnoty.

Ťažko teda hovoriť o reálnom býčom trende zlata, keď za viac než 40 rokov nedokázalo vytvoriť nový vrchol. V tomto prípade môžeme súhlasiť s názorom, že nákup zlata môže byť vynikajúca investícia, pokiaľ sa nakupuje počas prepadov. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa nebránime možnosti, že cena zlata bude v budúcnosti skutočne rásť.

S&P 500 vs S&P 500 očistený o infláciu

S&P 500 rastie stabilne z dlhodobého hľadiska. Volatilita v čase kríz môže byť väčšia ako to je pri zlate, no netreba zabúdať, že výnosy sú skutočne vyššie ako pri zlate. Nasledujúci graf nám ukáže, že S&P 500 je oveľa bezpečnejšia investícia ako investícia do zlata.

Zdroj: Tradingview

Cena indexu S&P 500 rastie skutočne stabilne a veľmi rýchlo. Až sa môže zdať, že za posledné mesiace exponenciálne. Tento fakt môže predstavovať vyššie riziko, pokiaľ by sme investovali do S&P 500 dnes a hlavne jednorazovo, no na druhej strane, v tomto článku nechcem hodnotiť trhový sentiment, ani strednodobý investičný horizont. Cieľom tohto článku je porovnať dve aktíva a vyvrátiť staré predsudky. Na vyššie uvedenom grafe môžeme vidieť opäť dve ceny S&P 500. Tá vyššie predstavuje vývoj spotovej ceny indexu na burze. Tá nižšie predstavujú graf S&P 500, ktorý je očistený o infláciu.

Vyhodnotenie

Pokiaľ si porovnáme očistené ceny zlata a S&P 500 tak môžeme jasne deklarovať, že práve S&P 500 sa správalo ako aktívum uchovávajúce hodnotu, ba priam až „zhodnocujúce“ aktívum, reálne zhodnocujúce. Pokiaľ by sme nakúpili zlato v 90. rokoch a stále ho držali, tak je pravda, že nominálne sme na ňom zarobili, ale po očistení od inflácie by sme zarobili pár desiatok percent za cca 30 rokov. Teraz si pozrite očistený graf S&P 500 a zistíte, že sa bavíme o niekoľko násobkoch zhodnotenia. Na druhej strane treba poznamenať, že pokiaľ by sme investovali do S&P 500 v roku 2008 tak reálny zisk po započítaní inflácie by prišiel až v roku 2014.

Týmto sme sa snažili uviesť aj trošku iný a objektívnejší pohľad na zlato, ktoré sa mnohými považuje za uchovávateľa hodnoty a akciový trh považujú za zlo alebo neférovo ocenený. Avšak treba poznamenať, že každé aktívum má iný zmysel a význam, preto ich nemôžeme úplne porovnávať a najmä každé aktívum by malo mať iný zmysel držby. V každom prípade sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska je vhodné investovanie aj do drahých kovov, ale najmä akciových trhov.