Akciový trh sa dokázal dostať na nové maximá. Index S&P 500 od marcového dna spravil takmer 60% a technologický index Nasdaq 100 približne 80%. Tieto indexy ťahalo pár firiem, jedná sa o technologických gigantov ako – Apple, Amazon, Netlix, Miscrosoft, Google, Nvidia a Facebook. Každá z týchto akcií si pripísala cez 80%.

VIX Index

Zdroj: Tradingview.com

Na grafe je vyznačený index, ktorý meria volatilitu – VIX. Mnohými je tento index nesprávne nazývaný ako index strachu. Zvýšená volatilita väčšinou vzniká počas väčších prepadov na trhu. V pokojnom trhovom prostrední bez väčších rizík sa pohybuje na hodnotách 14-15. Akciový index a index VIX sa vyznačujú vzťahom negatívnej korelácie, čo znamená, že pokiaľ akciový trh rastie, tak VIX by mal klesať a keď trh klesá tak VIX rastie. Záleží od typu futures kontraktu. Väčšinou sa však sleduje očakávaná volatilita pre najbližších 30 dňoch.

investovanie do fondov banner LSA

Môžeme spozorovať ako sa v posledných dňoch po konsolidácií odráža smerom nahor. Niekedy sa na trhu vyskytnú situácie, kedy akciový trh a VIX majú netradične vysokú pozitívnu koreláciu. Znamená to, že v nasledujúcom období, trh očakáva zvýšenú volatilitu. Veľa krát tento jav nastáva po niekoľko-týždňovom raste.

Podobná situácia

Zdroj: Zerohedge

Rovnaký pattern môžeme vidieť aj na S&P 500 a VIXe. Pozitívna korelácia medzi spomínanými aktívami môže vystupovať ako tzv. leading (predstihový) indikátor prepadu na akciovom trhu v blízkom období. Môže sa jednať o krátkodobý alebo strednodobý pokles. Bude tomu aj tentokrát?

Zdroj: Zerohedge