V USA inflácia začína výraznejšie rásť

Tento týždeň boli zverejnené dáta CPI (index spotrebiteľských cien), ktorým sa meria rast inflácie (aj keď sa jedná o spotrebný kôš produktov).  Dnes sa očakávali ďalšie dáta ohľadom monitorovania cien, tento krát zo strany výrobných cien (PPI). Rovnako ako CPI, aj hlavný PPI stúpol v USA výraznejšie oproti očakávaniam, a to o približne 1,0% medzimesačne (medziročný nárast o 7,3% oproti 6,8%, čo boli očakávania). To je najväčší rast za posledné roky, naposledy sme takýto markantný rast videli v pomerne ďalekej minulosti.

Zdroj: Zerohedge

Nižšie si môžeme pozrieť detailnejší vývoj údajov CPI v USA, ktoré boli zverejnené v utorok. CPI rástol medzimesačne o rekordných 0.9%, čo predstavuje najrýchlejší medzimesačný rast od obdobia 2007. Inflácia v USA rástla medziročne o 5.4%, čo opäť sme videli tesne pred bankovou krízou, ktorá vypukla v 2008. Tieto čísla začínajú byť pomerne alarmujúce, avšak centrálne banky považujú tento rast za dočasný a ku koncu roku, resp. na prelome by sa mal tento rast výraznejšie znížiť. Za rastom inflácie sa v najväčšej miere podieľali ceny energií a komodít. Takisto do určitej miery tomu napomohli aj zvýšené ceny v doprave.

Zdroj: Zerohedge

Vplyv jednotlivých komponentov môžeme vidieť nižšie.

Menová politika v USA ostáva bez väčších zmien, pričom americká centrálna banka pokračuje v kvantitatívnom uvoľňovaní aj naďalej. Pomaly sa však začína hovoriť o znížení množstva nákupov a je možné, že sadzby bude zvyšovať skôr než v druhej polovici 2022. To sú zatiaľ len špekulácie, a predpokladáme, že v roku 2021 by sme nemali vidieť zvyšovať sadzieb.

Na záver môžeme povedať, že inflačné očakávania klesajú spolu s výnosmi na dlhopisových trhoch.

Zdroj: Tradingview

Reálne výnosy (očistené o infláciu) sa nachádzajú v negatívnom teritóriu, čo signalizuje, že menová politika je stále veľmi uvoľnená a na trhu je dostatok likvidity a veľmi priaznivé podmienky.

Zdroj: Tradingview