Platforma Robinhood a špekulanti

Jedna z najväčších obchodných platforiem zameraných na retailových, prevažne amerických investorov a špekulantov – Robinhood zaznamenala počas tohto roku najväčší nárast nových registrácií. V praxi to znamená, že záujem nových investorov bez väčších skúseností markantne rástol počas prvého a druhého štvrťroku. Noví investori využili príležitosť a bez dôkladnej fundamentálnej analýzy nakupovali populárne akcie. Podobná situácia bola počas dot-com bubliny v roku 2000, kedy retailoví investori nakupovali firmy veľakrát aj so žiadnym ziskom a ich akcie rástli o desiatky percent týždenne.

Platforma Robintracker mapuje obchodnú aktivitu retailových klientov a vďaka nej môžeme transparentne vidieť, čo nakupujú malí “hráči” na trhu. Zakladateľ tejto platformy sa vyjadril, že dve najviac používané obchodné stratégie tejto špecifickej skupiny investorov sú nakupovanie konkrétnych firiem, ktoré majú silné momentum resp. trend alebo akcie, ktoré zaznamenali výrazne poklesli počas marcového prepadu, kvôli rozšíreniu pandémie COVID-19.

Veľa pozornosti sa teraz presúva na Teslu, čomu sa nemôžeme čudovať, keďže sa jedná o spoločnosť s najväčšou trhovou kapitalizáciou v automobilovom sektore. Záujem o jej akcie je enormný prevažne od retailových investorov. Veľké fondy sa jej akcií postupne zbavujú.

Hodnota akcií Tesly od marcového dna spravila rekordných 296%. Je tento rast adekvátny? To sú otázky pre fundamentálnu analýzu spoločnosti, no pravdou je, že od tejto spoločnosti sa skôr očakávajú veľké veci do budúcna a preto trh oceňuje akciu na aktuálnych hodnotách. 

Môže byť Tesla v bubline?

Podľa enormného nárastu retailových investorov sa javí táto možnosť ako reálna. Stačí si porovnať rast od novembra 2019 po január, kde sa objavil podobný cenový nárast ako teraz. Veľký rozdiel je v aktivite retailových obchodníkov, ktorých bolo oveľa menej. Z toho vyplýva, že predchádzajúci rast nebol hnaný retailovými investormi ako aktuálne, ale inštitúciami. Aktuálne je situácia odlišná a opačná, keďže cena akcií bola hnaná prevažne retailom a nie inštitúciami, ktoré majú vždy lepšie a presnejšie informácie a zamestnávajú profesionálov, ktorí vykonávajú podrobné analýzy spoločnosti a sledujú jej vývoj.

tesla robinhood

Zdroj: Robintracker.net

Na ďalšom grafe môžeme vidieť, ako sa menili pozície inštitucionálnych investorov, koľko percent všetkých akcií Tesla vlastnia a aký je trend.

tesla institucionalni investori

Zdroj: Gurufocus.com

Od konca septembra po koniec decembra môžeme vidieť signifikantný nárast inštitucionálnych investorov z celkového počtu akcií – z 32.84% na takmer 40%, čo zodpovedá prvému nárastu. Počas tohto obdobia ako aj v januári a februári prichádzalo na trh veľmi veľa pozitívnych fundamentov. Aktuálne však môžeme vidieť, že veľkí investori nenakupujú akciu počas rastu, ako to robí retail, práve naopak vyčkávajú a skôr stagnujú.

investovanie do fondov banner LSA

Retailoví investori vo veľkom zmenili stratégiu. Na predchádzajúcom grafe môžeme spozorovať, že sa snažili využiť prevažne cenové poklesy na nákup akcií, no v poslednom čase zmenili stratégiu a nakupovali oveľa viac keď akcia naberala silné momentum aj po 50% alebo 100% raste. Môže to znamenať, že z krátkodobého hľadiska to priťahovalo prevažne špekulantov a investori odmietli uveriť, že Tesla jednoducho prestane rásť.

Dátum Počet retailových obchodníkov Medzimesačná zmena
1.9.2019 161,844
1.10.2019 152,829 -5.57%
1.11.2019 122,794 -19.65%
1.12.2019 125,131 1.90%
1.1.2020 120,102 -4.02%
1.2.2020 141,162 17.54%
1.3.2020 149,914 6.20%
1.4.2020 206,553 37.78%
1.5.2020 213,521 3.37%
1.6.2020 242,920 13.77%
1.7.2020 325,971 34.19%
9.7.2020 393,079 61.81%

Zdroj: Vlastné spracovanie

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že za aktuálnym cenovým vzostupom stoja prevažne retailoví investori alebo špekulanti. Je pravdepodobné, že pokiaľ inštitucionálni investori nezvyšovali pozície, začnú pomaly časť pozícií predávať a využijú cenový rast vo svoj prospech.