Začal nový trend na trhu?

Ako sme v predchádzajúcich článkoch spomínali, akciové výpredaje počas februára a marca prilákali najmä nových a neskúsených investorov, ktorí si vo veľkom zakladali účty a nakupovali akcie skrachovaných spoločností. Vždy zdôrazňujeme, že základom pre investovanie do každej firmy je dôkladná fundamentálna analýza. Aj preto veľa investorov doplatí na investovanie do skrachovaných firiem. Jednou zo stratégií môže byť nakupovať akcie týchto firiem z dôvodu príliš nízkej hodnoty oproti účtovnej hodnote. V tomto prípade by zámer investorov bol napr. nakúpiť akciu za 1 USD, no pri tom pri dôkladnej fundamentálnej analýze zistiť, že čistá hodnota firmy po vyplatení všetkých záväzkov spoločnosti bude 1.10 USD. To znamená, že akcionári by pri zaniknutí tejto firmy dostali 1.10 USD a zaplatili za akciu 1 USD. Vysporiadanie však môže trvať niekoľko rokov a ani účtovná hodnota firmy negarantuje, že spoločnosť predá svoje aktíva v tejto hodnote.

investovanie do fondov banner LSA

Hertz chce využiť záujem investorov na vyplatenie veriteľov

Spoločnosť Hertz  vydala stanovisko, že je v insolvencii. V tomto prípade spoločnosť nemá ani dostatok aktív na uspokojenie veriteľov (banky a iní veritelia) v plnej výške. Napriek tomu vedenie spoločnosti bolo prekvapené zo záujmu špekulantov z ich akcií a preto spoločnosť chcela túto situácia využiť a požiadala regulačné úrady o povolenie emitovania nových akcií, v snahe uspokojiť svojich veriteľov. Z toho vyplýva, že akcionári ktorí by počas tejto udalosti nakupovali, by vlastne zaplatili dlh spoločnosti a existuje tak veľmi veľká šanca, že novým akcionárom nezostane nič z likvidácie spoločnosti.

Od februára počet traderov, ktorí očakávajú špekulatívny nárast dramaticky vzrástol takmer stonásobne (na platforme robinhood). 

Cena, za ktoré sa akcie spoločnosti predávajú je 1.48 USD, no je veľmi pravdepodobné, že akcionári dostanú menšiu hodnotu po vysporiadaní všetkých záväzkov.

hertz

Zdroj: Robintracker

Investovanie do akcií CBL?

Podobná situácia nastáva pri spoločnosti CBL (CBL & Associates Properties Inc.), ktorá pravdepodobne bude vypĺňať dokumenty potrebné pre bankrot. V portfóliu vlastní 108 nehnuteľností (obchodov) v 26 štátoch USA. Spoločnosť varovala 5. júna a avizovala, že iba 27% zo 108  vlastnených objektov platí rentu a dlh rapídne narastal. Pokiaľ by došlo k finálnemu verdiktu a CBL by zbankrotovala, jednalo by sa o najväčší krach v „real estate“ segmente tento rok v dôsledku koronavírusovej pandémie.

Zdroj: Robintracker