Deň čo deň vidíme Nasdaq na nových rekordoch

Akciový trh sa mimoriadne dobre vysporiadal s pandémiou COVID-19. Prispeli tomu viaceré fiškálne stimuly vlád, ale aj monetárne stimuly centrálnych bank. Ekonomika však nefunguje tak ako pred pár mesiacmi a zrejme sa bude zotavovať niekoľko mesiacov. Samozrejme sú sektory, ktoré krízu zvládali lepšie ako iné. Medzi ne sa radí napr. technologický sektor, ktorý zastupuje akciový index Nasdaq.

Amazon, Nvidia, AMD, Facebook, Netflix atď. vyťažili z tejto krízy najviac a od začiatku roka vykázali vysoké percentá. Takisto aj samotný akciový index Nasdaq, ktorý ako jediný hlavný index obchoduje v pluse od začiatku roka. Niektoré firmy z Nasdaqu skutočne vytvárali počas tejto pandémie vyššie obraty, aj keď väčšinu firiem pandémia zasiahla v podobne nižších ziskov a porušení dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Napriek tomu, technologický sektor rástol aj z dôvodu upevňovania pozície a zvyšovaním podielu na trhu. Jednotlivé firmy ako napr. Amazon alebo Netflix zvyšovali svoj percentuálny podiel na trhu. Napr. počas obdobia, kedy reštaurácie a iné obchody boli celosvetovo zatvorené, enormne narástol počet užívateľov Netflixu, keďže sa jedná o lacnú a dostupnú službu.

Napr. Amazon prostredníctvom svojich online služieb zvýšil svoj podiel na trhu, keďže obchodné centrá, či už s oblečením, knihami alebo inými produktmi boli zavreté a spotrebitelia využívali svoje potreby a nakupovali prostredníctvom tohto giganta, ktorý dokázal lepšie a za prijateľnejších podmienok obslúžiť zákazníka.

Aktívum Cena (v USD) Rast od 2020 (v %)
Nasdaq 100 10 900 30
Amazon 3 200 68.60
Netflix 548.73 69
Apple 383 30.84
Nvidia 419 78
Facebook 245 19.58

Zdroj: Vlastné spracovanie

Osobné výdavky na spotrebu

nasdaq a spotreba domacnosti

Zdroj: Fred

Napriek prudkému rastu celého technologického sektora sa jednotlivým akciám nedarilo príliš dobre. Aj keď sa jedná o medzinárodné, veľmi veľké spoločnosti, graf o reálnych výdavkoch na spotrebu nám ukazuje značný pokles oproti minulým mesiacom, čo v tomto prípade nekoreluje s cenami akcií.

Pravdou však je, že vyššie spomínaným firmám sa darilo lepšie ako celému trhu a presúvali sa peniaze do týchto spoločností. Vytvárajú sa však vysoké nožnice medzi akciovým trhom a reálnou ekonomikou.

Helicopter Money a rastúci Nasdaq

Pravdou však je, že vyššie spomínaným firmám sa darilo lepšie ako celému trhu a presúvali sa peniaze do týchto spoločností. Vytvárajú sa však vysoké nožnice medzi akciovým trhom a reálnou ekonomikou. Treba však pripomenúť, že akciový trh nie príliš reaguje na minulé výsledky alebo aktuálnu situáciu ale zvykne zarátavať veci do budúcna. Z toho vyplýva, že investori očakávajú pomerne rýchle ekonomické zotavenie a ďalší rast a to je jeden z dôvodov prečo ich trh oceňuje na aktuálnych číslach. Ďalší z dôvodov, prečo trhy tak rýchlo vymazali prepad sú výrazné fiškálne stimuly tzv. „helicopter money“ priamo domácnostiam vo forme šekov. Tieto peniaze čiastočne naštartovali spotrebu, no skôr to vyzerá, že skončili v akciovom trhu, čo potvrdzuje aj náš predchádzajúci článok o Tesle a vysokému nárastu malých a nových investorov resp. špekulantov na celom trhu. Takisto tomu prispeli vysoké stimuly centrálnych bánk v podobe nízkych úrokových sadzieb, kvantitatívneho uvoľňovania a vysokej likvidite na trhu, čo podporuje rast aktív.

investovanie nasdaq

Zdroj: Tradingview

Najviac odpísali cyklické akcie vo výrobnom sektore, akcie cestovného ruchu (výletné lode) a reštaurácie. Mnoho z nich kleslo o viac než 60%. Najviac sa darilo technologickému sektoru. Oproti januáru 2020 sa podľa aktuálnych predikcií očakáva pokles ziskov v roku 2020 o 42.96% a v roku 2021 sa očakáva pokles o 14.93% (oproti 01/2020).

investovanie do fondov banner LSA

V každej jednej ekonomike na počas aktuálnej krízy využívali dlhové nástroje, čo znamená, že ekonomiky ako celok budú mať väčšie splátky v nasledujúcich rokoch napriek nízkym úrokovým sadzbám takže priestor na rast už nebude taký veľký. V každom prípade, aktuálne na trhu panuje optimizmus.