Kvantitatívne uvoľňovanie a jeho efektívnosť

Kvantitatívne uvoľňovanie (QE -Quantitative easing) predstavuje veľmi využívaný nástroj centrálnych bánk na podporu ekonomiky. Zjednodušene povedané, QE znamená, že centrálna banka nakupuje od komerčných bánk vládne dlhopisy alebo dlhopisy podnikateľskej sféry (firmy) s určitým ratingom. To vytvára tlak na ceny jednotlivých dlhopisov a rastú. Takisto sa zvyšuje likvidita pre jednotlivé spoločnosti a banky. Prostredníctvom tohto kroku sa uvoľňujú nové peniaze do ekonomiky, pričom sa podporujú investície, inflácia a ekonomický systém ako taký. Kľúčovú úlohu predstavujú úrokové sadzby.

investovanie do fondov banner LSA

Aby bolo kvantitatívne uvoľňovanie čo najviac efektívne, musia sa úrokové sadzby stlačiť na čo najmenšiu úroveň, ideálne blízko k nule. QE samo o sebe, vytvára tlak na znižovanie sadzieb. Týmto krokom sa zabezpečuje vyššia likvidita jednotlivých bánk, podnikov, prípadne vlád, pričom pôžičky sa stávajú lacnejšími.

Kvantitatívne uvoľňovanie však nezvyšuje len cenu dlhopisov, ale aj akcií. Vysokú likviditu na trhu investori berú veľmi pozitívne a následne dané aktíva môžu rásť až do neprimeraných výšok. Môže to spôsobovať bublinu na akciovom trhu. Za posledné mesiace si trh na túto dodatočnú likviditu navykol.

Ako to však je s otázkou efektívnosti QE? V akom množstve je nutné uvoľniť peniaze do ekonomiky, aby sa inflácia zvyšovala, ekonomika prosperovala resp. rástla a aby zamestnanosť  bola na maximálnych úrovniach?

Od krízy v roku 2008 sme mohli vidieť viacero cyklov tejto nekonvenčnej menovej politiky. QE predstavuje jeden z hlavných dôvodov rastu bilancie centrálnych bánk, no sú za tým aj iné operácie. Za posledné roky však nákup a držba aktív predstavovali majoritnú položku v súvahách centrálnych bánk. V nasledujúcom grafe môžeme vidieť ako zvýšenie bilancie americkej centrálnej banky ovplyvnilo rast miezd, zamestnanosti, korporátne zisky a HDP v USA.

Zdroj: RIA

QE a akciový trh

Na ďalšom grafe môžeme vidieť ako QE ovplyvňovalo akciový trh a možno dôjsť k záveru, že akciový trh reagoval oveľa rýchlejšie, silnejšie ako ekonomika a makro ukazovatele. Môžeme povedať, že bolo potrebné uvoľniť príliš veľa peňazí do ekonomiky, aby došlo k zvýšeniu miezd, HDP, rastu zamestnanosti atď. Akciový trh však veľmi pozitívne reaguje na tento krok CB a pokiaľ sa tempo nezníži alebo nenastane kvantitatívne uťahovanie (quantitative tightening) tak k zmene trendu na akciovom trhu pravdepodobne nedôjde. V každom prípade môžeme spozorovať, že efektívnosť QE je stále nižšia aj na akciovom trhu. Stále musí byť vytlačených viac a viac peňazí, aby akciový trh dokázal vykazovať vysoké percenta rastu, bez ohľadu na ekonomický cyklus a celkovú ekonomickú situáciu vo svete.

Zdroj: RIA