V tomto článku sa pokúsime zhrnúť niektoré fakty, ktoré sledujú vývoj americkej ekonomiky a či sa dostáva na predpandemické úrovne. Zatiaľ môžeme povedať, že fiškálne a menové stimuly o ktorých sme sa bavili v predchádzajúcom článku, boli pravdepodobne dostatočné na oživenie americkej ekonomike. Samozrejme, spolu s kľúčovou vakcináciou.

Reálny HDP

Z pohľadu reálneho HDP to môže vyzerať, že o chvíľku bude v USA po kríze a že o pár mesiacov (ďalší kvartál) dokonca dokáže prekonať reálny HDP v miliardách dolárov oproti roku 2019. Reálny HDP je očistený o infláciu, to znamená, že poskytuje oveľa spoľahlivejší prehľad celkovej výkonnosti ekonomiky v porovnaní s nominálnym HDP. Avšak mali by sme sa spoliehať len na tento indikátor, aby sme hodnotili stav, resp. mieru zotavenia?

Zdroj: MishTalk

Zamestnanosť a nové pracovné miesta

Veľmi dôležitý ukazovateľ stavu ekonomiky je aj zamestnanosť, resp. výška nezamestnanosti. Aktuálna miera nezamestnanosti v USA dosahuje 6%. V období pred pandémiou bola miera nezamestnanosti v USA na úrovni 3.5%. Avšak v USA je takisto dôležité aj „Non farm payrolls“. Tento ukazovateľ meria zmenu, alebo stav zamestnaných ľudí. Na mesačnej báze monitoruje, koľko pracovných miest (mimo farmárskeho sektora) sa darí vytvárať.

Zdroj: Zerohedge via MishTalk

Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť dva kľúčové ukazovatele. Oranžová farba predstavuje vývoj korporátnych profitov po zdanení. Tu jednoznačne môžeme potvrdiť, že veľa spoločností dokázali po silnom výpadku príjmov opäť sa dostať na nové úrovne. Toto môžeme aplikovať na americký trh, no nemožno to úplne zovšeobecňovať. Je to z dôvodu, že napr. sektor reštaurácií, výletných lodí, hotelierstva, aeroliniek a podobne stagnujú stále (aj keď výrazne menej), avšak veľa technologických gigantov si prilepšilo.

Situácia sa v USA dostáva pomaly do normálnu. Veľké zásluhy na tom má aj očkovanie, vďaka ktorému pokračuje uvoľňovanie ekonomiky.

Zdroj: Vlastné spracovanie via Tradingview

Modrá krivka na pravej osi znázorňuje mieru úspor domácností. Aj keď dáta sú ešte z marca, podstata je zachovaná. Aktuálne miera úspor môže dosahovať menšie čísla, no práve vysoká miera úspor sa môže odraziť v rastúcej spotrebe Američanov v 2021-2022. To by takisto mohlo podporiť HDP v krajine. Treba však povedať, že tento faktor je prevažne ovplyvnený pandémiou, no netreba zabúdať, že určité percento respondentov sa vyjadrilo, že veľkú časť šekov (fiškálne stimuly) použije na fundovanie účtov v bankách.

Buffett Indicator

Na záver poukazujeme na zaujímavý indikátor od legendárdneho investora W. Buffetta. Ten dáva do pomeru celkovú trhovú kapitalizáciu (v USA) v porovnaní s americkým HDP. Aktuálne je tento pomer na úrovni 204% a očakáva negatívny výnos na akciovom trhu vo výške -3.7% za rok pri aktuálnych valuáciách. Pokiaľ dáme do pomeru trhovú kapitalizáciu vs. HDP + Aktíva americkej centrálnej banky FED tak je tento pomerne takisto na rekordných číslach, vo výške takmer 150%. Stav porovnateľný s dot-com bublinou v rokoch 1999 – 2000.