Fed s dôležitým odkazom pre trh

V stredu 18.3.2021 zasadala americká centrálna banka – FED. Trh mal veľké očakávania, pretože dlhodobé výnosy amerických dlhopisov stále rastú, vzhľadom na očakávané ekonomické zotavovanie a nárast inflačných očakávaní. V každom prípade, vysoké výnosy zapríčiňujú drahší dlh a to môže byť problém pre firmy so zhoršenou finančnou pozíciou, prípadne pre „startupy“, ktoré síce vykazujú optimistický rast, no stále operujú v strate. Trh bol v napätí, či fed uvoľní menovú politiku ešte viac a tým zníži náklady na dlh alebo sa prispôsobí trhu, ktorý započítaval do ceny zvyšovanie sadzieb v budúcnosti.

FED a projekcia budúcich sadzieb

FED navýšil objem cez nočných reverzných repo-operácií z 30 miliárd USD na 80 miliárd USD. Podľa Tavi Costa, fed zvýšil objem nákupov aktív za posledné týždne. Tento krok zapríčiní opäť zvýšenie inflačných očakávaní.

 Zdroj: Federal Reservia. Tavi Costa (Twitter).

Na ďalšom tzv. „dot-plot“ grafe môžeme vidieť ako sa fed rozhoduje o zvyšovaní sadzieb v budúcnosti. Počet bodiek predstavuje počet hlasov jednotlivých členov, ktorí sú oprávnení hlasovať. Tento rok sa neočakáva žiadne zvyšovanie sadzieb v USA. Hlasovanie čiastočne upokojilo investorov. Na druhej strane treba si všímať podstatné zmeny. Na predchádzajúcom zasadnutí fedu hlasoval za zvýšenie sadzieb v 2022 len jeden člen komisie. K 17.03.2020 to už boli štyria členovia. Na ľavej osi môžeme vidieť k akej zmene sadzieb sa prikláňajú. V roku 2023 sa očakáva výraznejšie zvyšovanie sadzieb na vyššie úrovne. Podľa nášho názoru, tak ako sme uvádzali aj v decembri 2020, očakávame jemné zvyšovanie sadzieb v roku 2022, približne v druhej polovici.

Zdroj: Dot-plot (Federal Reserve) via Zerohedge.

Šéf fedu, Powell opätovne oznámil, že aktuálne výnosy na dlhopisovom trhu ich nedostávajú do nekomfortnej pozície. Týmto jednoznačne deklarovali, že do určitej miery ešte budú akceptovať nárast výnosov na dlhopisovom trhu.

Po výrazných menových a takisto fiškálnych stimulov (šek v hodnote 1.9 bilióna USD v marci) očakávame, že ekonomická oživenie môže prísť rýchlejšie, takisto očakávame výrazne vyššiu infláciu v USA a nárast zamestnanosti. V tomto prípade to môže znamenať, že výnosy dlhopisov môžu ďalej rásť a to z dôvodu rýchlejšieho ekonomického oživenia a vyššej inflácie. Pokiaľ sa dostaneme k tomuto bodu, je zrejmé, že fed opätovne prehodnotí svoju menovú politiku. Na záver iba pripomíname, že vyššie výnosy negatívne vplývajú na rast ceny drahých kovov a akcií prevažne s vyšším dlhom – technologický sektor. Avšak stále považujeme rast výnosov za limitovaný. Netreba zabúdať, že vyššie výnosy dlhopisov = drahší dlh. Viac o výnosoch si môžete prečítať tu.

Zdroj: Tradingview.

Pozrite si našu poslednú analýzu na zlato.