Nové obmedzenia v USA zabraňujú ekonomickému oživeniu

Prudký úpadok ekonomiky v USA bol zapríčinený neskorou reakciou USA na pandémiu COVID-19. Širokoplošné opatrenia vo forme „lockdownov“ a uzatvorené hranice boli účinné po medicínskej stránke. Ekonomika na druhej strane trpela. Najviac bol zasiahnutý sektor cestovného ruchu, reštaurácií, nájmov. Ako sme písali v predchádzajúcom článku, kríza mala aj svojich víťazov, prevažne z technologického sektora. Veľa malých firiem krachuje a veľkí hráči si ešte viac upevňujú svoju pozíciu a trhový podiel.

investovanie do fondov banner LSA

Ako to vyzeralo, že ekonomika sa rozbieha, tak USA zasiahla druhá vlna pandémie. Viaceré štáty sa tak vrátili k pôvodným, no o niečo miernejším opatreniam. Stále sa jedná o obmedzujúce kroky napr. v sektore reštaurácií.

Nové prípady dosahujú nové rekordy a vysoko prevyšujú čísla z prvej vlny na dennej báze.

V niektorých štátoch USA sú nemocničné zariadenia preplnené a nezvládajú stále narastajúci počet hospitalizovaných pacientov, ktorý prevyšuje nemocničné kapacity.

daily new cases

Zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

Weekly Economic Index (WEI)

Ekonomický index, ktorý monitoruje americký Fed na týždennej báze takisto znázorňuje známky spomalenia. Dôvodom sú ako sme už spomínali nové reštrikcie štátov, u ktorých sa objavila druhá vlna. Tento index je vhodné sledovať na týždennej báze, aby sme získali skutočný obraz či dochádza k oživeniu alebo ďalšiemu spomaleniu ekonomickej aktivity v USA. Medzi ďalšie hlavné dôvody poklesu tohto indexu sú najmä zvýšenie počtu ľudí na podpore v nezamestnanosti a pokles cien energií.

ekonomický index US

Zdroj: https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index#/interactive