Retail už nie je ten retail ako v minulosti…

Na trhu vznikli ďalšie anomálie na trhu podobne ako v nedávnej minulosti. Takisto aj teraz sa o to zapríčinili najviac retailoví investori. Samozrejme, niekto aj z inštitucionálnych investorov „hral túto hru“ s nimi a situáciu tak využil. Aktuálne hovoríme o akciách AMC, ktorý v posledných dňoch signifikantne narástli. Nejedná sa pri tom len a akcie AMC, ale aj GME, KOSS, BB a ďalšie, ktoré boli terčom záujmu retailových investorov už v januári. Kým v januári sa najviac zamerali an GME, tentokrát je to AMC a ďalší kandidáti.

Môžeme povedať, že „meme traderi“ sa dohadovali na Reddite opäť a spolu s ďalšími špekulantami budovali svoje dlhé (long) pozície prostredníctvom klasických akcií a opčných derivátov (call opcií). AMC sa považovalo za preshortovanú akciu, resp. hedge fondy si požičiavali akcie na trhu, aby ich mohli shortovať (špekulovať na pokles). Tým, že veľa obchodníkov, ktorí boli v short pozícií boli po tomto raste „zlikvidovaní“, cena pokračovala ďalej nahor. Nastal short queeze a pravdepodobne aj gamma squeeze.

Viac o týchto anomáliách sme písali pri podobnej situácií, ktorá nastala v januári pri spoločnosti GME. V tomto prípade tieto „anomálie“, resp. útok na hedge fondy nastali pri týchto spoločnostiach – GME, AMC, KOSS, BB a ešte iné. Tieto spoločnosti boli však najviac preshortované práve hedge fondami. Po gigantickom raste v januári potom prišiel výrazný výpredaj (u niektorých dokonca aj o -80%). Opäť predpokladáme, že sa jedná o short squeeze  aj teraz. Keďže tento rast nemá absolútne nič s fundamentálnym rastom spoločnosti, predpokladáme, že aktuálny rast je totálne nafúknutý a neadekvátny.

Z tohto pohľadu môžeme teda povedať, že retail na Reddite má skutočne veľkú silu, keďže si vyberajú spoločnosť kde je najväčší „short float“, teda tie, ktoré sú najviac preshortované prevažne hedge fondami. Je to z dôvodu, že pri týchto spoločnostiach je short squeeze oveľa viac pravdepodobný, ako pri akciách, ktorý majú malý short float. Jedná sa preto o organizovaný nákup, resp. budovanie dlhých opčných a klasických pozícií prostredníctvom dohody veľmi veľkého množstva investorov. Môžeme teda povedať, že malí investori (na Reddite) už nie sú považovaní za tak neškodných investorov, resp. obchodníkov ako v minulosti, práve naopak.

Poďme však krok za krokom

AMC dosahuje extrémy už niekoľko dní. Ako by sme však mohli determinovať vrchol pokiaľ by sme to mali porovnať s históriou? Podľa nášho názoru, top by sme mohli skúsiť predikovať na základe trhovej kapitalizácie. Trhová kapitalizácia tejto spoločnosti oscilovala pred pár mesiacmi okolo 0.5 – 0.7 mld. Predvčerom táto spoločnosť dosahovala trhovú kapitalizáciu vo výške 33 miliárd USD. Pokiaľ by sme to porovnali so spoločnosťou GME, ktorej vrchol bol v januári a približne vo výške 27 miliárd USD, tento míľnik špekulanti z Redditu prekonali (pokiaľ porovnávame identický short squeeze – vtedy bol najmasívnejší na akciách Gamestop).

Avšak podľa nášho názoru táto spoločnosť aktuálne nie je silná a ani prostredníctvom špekulácií by nemala dosahovať trhovú kapitalizáciu vo výške 100- 200 miliárd USD, čo dosahujú top spoločnosti. Reddit špekulanti však očakávajú oveľa viac. Či to nastane, nikto povedať nevie, avšak z nášho pohľadu aj napriek silnému rastovému momentu je aktuálne tento cieľ nerealizovateľný.

Zdroj: Vlastné spracovanie prostredníctvom platformy Tradingview

Perfektným riešením by bolo, keby AMC využila tento špekulatívny kapitál a vysokú intradennú likviditu na emitovanie ďalších akcií, resp. predaj vlastných akcií. Týmto krokom by sa dostali takmer „zadarmo“ k veľkému množstvu kapitálu, ktorý by spoločnosti pomohol z dlhodobého hľadiska. Tento kapitál by spoločnosť mohla využiť čiastočne na financovanie dlhu alebo na rozvoj jej investičných aktivít, prípadne na čiastočné uhradenie jej záväzkov. Presne toto sa aj udialo.

Spoločnosť AMC predala 8.5 milióna akcií a následne o pár dní neskôr (4.6.2021) sa odhodlala k ďalšiemu navýšeniu kapitálu prostredníctvom predaja ďalších 11.55 milióna akcií. Tento väčší predaj však už zapríčinil pokles ceny ich akcií. Skôr bolo divné, prečo k takej istej reakcii trhu nedošlo už po prvom predaji akcií, keďže takéto fundamenty veľmi negatívne ovplyvňujú akcionárov. Z pohľadu manažmentu spoločnosť bol tento krok výborný a je pravdepodobné, že pokiaľ jej akcie špekulanti vyvezú do ešte väčších výšin, tak uvidíme ešte podobný krok.

Zdroj: Zerohedge