Príležitosť na dlhopisovom trhu?

V posledných mesiacoch dlhopisy prevažne mimo EÚ zažili pomerne strmý prepad. Hovoríme o dlhopisoch s dlhodobými splatnosťami vo výške desať, dvadsať rokov a viac. Dlhopisy s dlhšou splatnosťou môžu byť pomerne volatilnejšie, no môžu mať zaujímavý výnosový potenciál. Za posledné mesiace sme mohli vidieť mierny prepad dlhobobejších splatností aj vládnych dlhopisov v EÚ a výraznejší v USA.

Výnosy eurozóny vs. US

Vývoj výnosov jednotlivých dlhopisov je zapríčinený menovou politikou, rozsiahlejšiemu kvantitatívnemu uvoľňovaniu v eurozóne, resp. zasahovaniu ECB do vládnych dlhopisov s dlhšou splatnosťou (nákupy), ale aj makroekonomickou situáciou (inflácia, ekonomický rast a pod). V eurozóne sú hlavné sadzby o niečo nižšie ako v USA. Napriek tomu môžeme sledovať podobný trend vývoja za posledné roky medzi výnosmi vládnych dlhopisov US a eurozóny. Rozdiel práve nastal na začiatku 2021. V eurozóne, veľa vládnych dlhopisov dosahovalo negatívne výnosy, resp. výnosy niečo málo nad nulou, pričom vládne dlhopisy s 10-ročnou splatnosťou v USA dosahujú výnos vo výške 1.7 percenta.

Na začiatku 2021 ECB nepriamo naznačovala, že pozorne sleduje rast výnosov dlhopisov a následne na to sa rozhodla zasiahnuť v podobne nákupov dlhodobejších dlhopisov, aby znížila výnosovú krivku a tak podporila záujem firiem a domácností o dlhodobé investovanie a úverovanie. Opačnú situáciu môžeme vidieť v USA, kde síce takisto prúdia lacné peniaze a fiškálne stimuly, tu však môžeme vidieť rozkol v menovej politike americkej centrálnej banky. Tá hovorila, že aktuálne úrovne výnosov štátnych dlhopisov ich neznepokojujú, čím naznačili, že aktuálne sa nechystá k väčším nákupom dlhopisov s dlhšou splatnosťou.

Predpokladáme, že ak výnosy amerických vládnych dlhopisov atakovali úrovne približne 1.8 – 2.2 percent a viac, tak americká centrálna banka by išla podobnou cestou.

Príležitosť na nákup alebo hrozí väčší prepad?

Na ďalšom grafe môžeme vidieť rozdielny cenový vývoj ETF medzi americkými vládnymi dlhopismi so splatnosťou 20 rokov a vládnych dlhopisov eurozóny so splatnosťou 25 rokov a viac.  Za posledné týždne však môžeme vidieť prepad na oboch aktívach. Volatilita sa však líši a takisto aj výška prepadu. Niektorí hovoria o „čistení trhu“ a prasknutí dlhopisovej bubliny. Avšak my to zatiaľ považujeme za korekciu. Zaujímavé je však sledovať dlhodobý trend jednotlivých ETF a ich volatilitu. Kým ETF pre vládne dlhopisy v eurozóne dosahuje dlhodobo lepší cenový vývoj, tvrdiť to môžeme aj o prepade. ETF v eurozóne sa od svojho vrcholu prepadlo o približne 10-11%, pričom ETF v USA s o niečo menšou splatnosťou vykázalo takmer 22% prepad od svojho vrcholu. Tieto korekcie môžu byť veľmi dobrou príležitosťou.

Zdroj: Vlastné spracovanie. Tradingview.

Ak by sme videli nárast výnosov na dlhopisovom trhu, tak ceny korporátnych dlhopisov by sa ešte viac prepadli, čo by sme na jednej strane z dlhodobého hľadiska jednoznačne uvítali. Avšak, aktuálne nie je nastavená menová politika k väčším výpredajom kvôli stále aktívnemu kvantitatívnemu uvoľňovaniu. Ak by sme uvideli zmenu rétoriky zo strany centrálnych bánk, tak by sa bolo čoho obávať. Ak by sa centrálne banky začali zbavovať aktív zo svojej súvahy, tak je pravdepodobné, že ceny dlhopisov by výraznejšie klesli.

Sezónnosť alebo čo nám hovorí história?

Aj keď dlhopisy nepodliehajú určitej sezónnosti, ktorá môže zapríčiniť extrémne šoky v dopyte a ponuke, napriek tomu dávame do kontextu historické silné mesiace. Podľa Guggenheim Investments sú najlepšie mesiace pre 10-ročné dlhopisy pred nami. Jedná sa o mesiace: apríl, máj, jún a júl a august, kde historicky podľa mediánu výnosy klesajú najviac (výnos klesá -> cena dlhopisu rastie). Podľa nižšie uvedených dát je veľmi silný mesiac – jún. Spomínané výnosy zvyknú štatisticky klesať. Hovorí o tom aj medzikvartilové rozpätie aj medián. Nikde však nie je napísané, že história sa bude opakovať, toto je však štatistika.

Zdroj: Guggenheim Investments.