Americký dolárový index – situácia v júni 2020

Náš analytický systém v súčasnosti naznačuje negatívny výhľad americkej ekonomiky. Celkové skóre v rozmedzí od -100% do 100% je nasledujúce:

 • Predstihové ukazovatele 1% (Máj -66%)
  • PMI, NMI, ESI, BCI – Indexy ekonomickej a biznis klímy
  • Spotrebiteľská dôvera a sentiment
  • Stavebné povolenia
  • Peňažná ponuka
 • Potvrdzujúce ukazovatele -6% (Máj -45%)
  • CPI, PPI – Inflácia
  • Zamestnanosť a nezamestnanosť
  • Rast miezd
  • Priemyselná produkcia
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Maloobchodné služby
  • PCE – Výdavky na osobnú spotrebu
 • Zaostávajúce ukazovatele -30% (Máj -43%)
 • Informatívne ukazovatele -24% (Máj -39%)
  • HDP
  • Platobná a obchodná bilancia
  • Úrokový diferenciál
  • Návratnosť akciového trhu a relatívne bohatstvo obyvateľstva

Z tohto hľadiska by sme v nasledujúcom období mohli očakávať negatívny vývoj amerického dolára. Všetky ukazovatele sú negatívne, s výnimkou predstihových ukazovateľov, ktoré vykazujú známky slabého oživenia.

investovanie do fondov banner LSA

Štatistická analýza a bodovanie

Nasledujúca tabuľka predstavuje analýzu denných, týždenných a mesačných historických údajov. Bodovanie ukazovateľov klesá od predstihových po zaostávajúce. Preto by sme mohli očakávať postupné zlepšovanie fundamentov vo všetkých meraných ukazovateľoch. Odhadované Stop Lossy (SL) a Profit Targety (PT) spolu s dôležitými štatistickými úrovňami sú pod hlavnou tabuľkou. Celkový výhľad všetkých časových rámcov v strednodobom a dlhodobom horizonte je v súčasnosti negatívny. Krátkodobé historické údaje podporujú možné oživenie dolárového indexu.

americky dolar jun 2020

Behaviorálny výhľad a korelácia

Pre tento typ analýzy používame údaje COT (Commitments of Traders). Celková korelácia nášho COT Spreadu (modrá čiara) a vývoja indexu amerického dolára (červená čiara) je zvyčajne okolo 70%. Pomáha nám to lepšie identifikovať potenciálne oblasti a úrovne, v ktorých obchodníci viac nie sú ochotní nakupovať alebo naopak predávať. To by následne mohlo naznačovať možný bod zlomu alebo v našom prípade zmenu trendu alebo fázy cyklu. Náš COT Spread dynamicky poklesol z jeho maximálnych hodnôt a v súčasnosti je pod úrovňou 0, a tiež blízko úrovní podpory z rokov 2016 a 2018. Kĺzavý priemer (prerušovaná čiara) od začiatku tohto roka klesá. Americký dolárový index by tak mohol pokračovať v poklese.

americky dolar cot jun 2020

Dôležitou súčasťou tejto analýzy je aj vyhodnotenie korelácie v rámci posledného štvrťroku medzi našim COT Spreadom a indexom amerického dolára, ktorá v súčasnosti dosahuje úroveň -38% (Máj -19%). Nedávne dynamické poklesy COT Spreadu a trhovej ceny vytvorili dvojité dno korelácie na úrovni -50.

americky dolar korelacia jun 2020

Autor: Ľuboš Šnirc

Celú analýzu v angličtine si môžete stiahnuť tu: US-Dollar-Index_200630