Pár firiem ovplyvňuje celý trh

Akciový trh vykazuje známky bublinového rastu. Za aktuálnym cenovým vzostupom stojí 4-5 firiem, ktoré majú v indexe takú veľkú váhu – približne 30% celého amerického trhu (Russell 3000). Písali sme o tom v minulosti a sú za tým najmä dva faktory. Konkrétne firmy celkom solídne zvládli pandémiu, no aktuálne sa obchodujú na historických valuáciach. Druhým faktorom je príliš uvoľnená menová politika, ktorá nepriamo podporuje aj tieto firmy, pričom túto pomoc vôbec nepotrebujú.

investovanie do fondov banner LSA

Všetci uverili v rast

Za faktom, že takmer všetci uverili, že trh môže ísť len hore stojí viacero indícií. Jednou z nich je, že indikátor „dumb money“ (hlúpe peniaze) sú naliate v akciovom trhu vo veľmi vysokej miere. Ako môžete vidieť aj na nasledujúcom grafe, vysoké hodnoty tohto indikátora znázorňovali, že korekcia je blízko.

Nie je najvhodnejšou stratégiou obchodovať krátkodobo v prospech býkov pri týchto úrovniach, no na druhej strane nemožno ani očakávať okamžitú korekciu. Trh má totižto silné pozitívne momentum.

Zdroj: RIA, SENTIMENTTRADER

Druhým varovným indikátorom počas aktuálneho sentimentu je, že príliš veľa obchodníkov resp. investorov špekuluje na rast prostredníctvom opcií. Priemerná denná hodnota (objem) opcií nedávno prevýšil obchodované množstvo akcií po prvý krát. Ľudskou rečou povedané, trh s opciami podľa dostupných informácií je väčší než akciový trh. Indikátor Put/Call ratio znázorňuje ďalší extrém. Skrátene povedané, put opciami sa investori hedgujú (zabezpečujú proti riziku) alebo špekulujú proti poklesu a pri call opciách špekulujú na rast. Aktuálne Put/Call ratio sa nachádza na minimálnych úrovniach historicky, čo znamená, že takmer všetci majú nakupené call opcie a očakávajú rast. Ako môžete vidieť na nasledujúcom grafe, tieto úrovni vždy viedli k väčším korekciám na trhu.

Zdroj: RIA

Tieto indikátory neznamenajú, že trh zažije veľké výpredaje. Skôr hovoria o tom, že trh sa nachádza vo fáze FOMO (Fear Of Missing Out), resp. vo fáze, v ktorej sa každý bojí, že nenakúpi už lacnejšie. Môžu indikovať, že trh je príliš prekúpený z krátkodobého hľadiska môže dôjsť ku korekcií.