Základné a vzdelávacie články

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový

2020-12-11T14:25:07+01:00

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový Dilema na finančných trhoch, ale aj pri konkrétnom investovaní je jasná. Podľa akého investičného prístupu sa riadiť? Investovanie podľa hodnotového alebo rastového prístupu? Každá z týchto koncepcií má

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový2020-12-11T14:25:07+01:00

Investovanie do Junk Bonds – dlhopisy s vysokým výnosom

2020-12-14T09:58:33+01:00

Investovanie do Junk Bonds - dlhopisy s vysokým výnosom High – Yield Bonds, v preklade dlhopisy s vysokým výnosom sú takisto známe aj pod pojmom „junk bonds“ alebo „speculative bonds“. Ako aj z ostatných názvov vyplýva, jedná

Investovanie do Junk Bonds – dlhopisy s vysokým výnosom2020-12-14T09:58:33+01:00

Hrubý domáci produkt (HDP) – Prečo je tak dôležitý pre ekonómov a investorov?

2020-12-14T09:57:28+01:00

Hrubý domáci produkt (HDP) – Prečo je tak dôležitý pre ekonómov a investorov? HDP (GDP) je smerodajný ukazovateľ ekonomiky. Je sledovaný vládou, ekonómami, investormi a širokou verejnosťou. V praxi sa skôr sleduje rast HDP oproti minulému

Hrubý domáci produkt (HDP) – Prečo je tak dôležitý pre ekonómov a investorov?2020-12-14T09:57:28+01:00

Ako sa rozhodovať – kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu

2020-12-14T09:56:18+01:00

Ako sa rozhodovať - kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu? Na trhu občas vznikajú situácie, povedzme cenové extrémy, ktoré môžu vplývať na našu psychiku a štýl obchodovania resp. investovania. Ako si utvrdiť názor alebo

Ako sa rozhodovať – kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu2020-12-14T09:56:18+01:00
Go to Top