Základné a vzdelávacie články

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie

2021-08-24T06:11:29+02:00

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie Druhý pilier predstavuje určitú alternatívu alebo doplnkovú možnosť sporenia na dôchodok. Sporiteľ sa teda nespolieha len na dôchodok zo sociálnej poisťovne, no tieto možnosti rozširuje a bude dostávať dodatočnú

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie2021-08-24T06:11:29+02:00

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový

2020-12-11T14:25:07+01:00

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový Dilema na finančných trhoch, ale aj pri konkrétnom investovaní je jasná. Podľa akého investičného prístupu sa riadiť? Investovanie podľa hodnotového alebo rastového prístupu? Každá z týchto koncepcií má

Investovanie podľa princípov – hodnotový vs. rastový2020-12-11T14:25:07+01:00

Investovanie do Junk Bonds – dlhopisy s vysokým výnosom

2020-12-14T09:58:33+01:00

Investovanie do Junk Bonds - dlhopisy s vysokým výnosom High – Yield Bonds, v preklade dlhopisy s vysokým výnosom sú takisto známe aj pod pojmom „junk bonds“ alebo „speculative bonds“. Ako aj z ostatných názvov vyplýva, jedná

Investovanie do Junk Bonds – dlhopisy s vysokým výnosom2020-12-14T09:58:33+01:00

Hrubý domáci produkt (HDP) – Prečo je tak dôležitý pre ekonómov a investorov?

2020-12-14T09:57:28+01:00

Hrubý domáci produkt (HDP) – Prečo je tak dôležitý pre ekonómov a investorov? HDP (GDP) je smerodajný ukazovateľ ekonomiky. Je sledovaný vládou, ekonómami, investormi a širokou verejnosťou. V praxi sa skôr sleduje rast HDP oproti minulému

Hrubý domáci produkt (HDP) – Prečo je tak dôležitý pre ekonómov a investorov?2020-12-14T09:57:28+01:00

Ako sa rozhodovať – kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu

2020-12-14T09:56:18+01:00

Ako sa rozhodovať - kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu? Na trhu občas vznikajú situácie, povedzme cenové extrémy, ktoré môžu vplývať na našu psychiku a štýl obchodovania resp. investovania. Ako si utvrdiť názor alebo

Ako sa rozhodovať – kedy nakúpiť, predať a kedy držať akciu2020-12-14T09:56:18+01:00
Go to Top