Sektorová analýza odvetví v USA a EU – November 2020

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Sektorová analýza a jej výsledky pre USA a Európu sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), JM Smucker Company (SJM)

 • Minerálne produkty

Martin Marietta Materials Inc (MLM), Vulcan Materials Company (VMC)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Textilná výroba

Culp Inc (CULP), Unifi Inc (UFI)

 • Tlač a súvisiace aktivity

Quad Graphics Inc (QUAD)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Stavebníctvo

D.R. Horton Inc (DHI), Lennar Corporation (LEN)

 • Preprava a skladovanie

United Parcel Service Inc (UPS), FedEx Corporation (FDX)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

 • Verejná administratíva

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je jemne rastúca.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možný pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Nemecko (stavebníctvo)
 • Belgicko (maloobchod)
 • Švédsko (služby)
 • Portugalsko (spotreba)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Rakúsko (spotreba)
 • Fínsko (maloobchod)
 • Španielsko (spotreba)
 • Taliansko (služby)

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú pozitívne aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále negatívna.

Sektorová analýza za okóber je tu. Môžete si porovnať dané firmy a ich vývoj na grafe.