Investovanie do akcií môže byť v tomto období rizikové. Aj preto záujemcom a našim klientom poskytujeme pravidelné analýzy zaujimávých spoločností. V tejto sekcií sa snažíme definovať, či daná spoločnosť je nadhodnotená, resp. podhodnotená z viacerých časových rámcov. To všetko vďaka nášmu unikátnemu systému a postupom, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu ako pre začínajúcich alebo pokročilých investorov.

MKS Instruments, Inc

Cena: 195.8 USD, k 01.04.2021

MKS Instruments, Inc. je globálny poskytovateľ prístrojov, subsystémov a riešení riadenia procesov, ktorý meria, riadi, napája, dodáva, monitoruje a analyzuje kritické parametre pokročilých výrobných procesov. Spoločnosť bola založená v roku 1961 a ústredie má v meste Andover v štáte Massachusetts. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch, vrátane segmentu vákua a analýzy a segmentu svetla a pohybu. Segment Vákuum a analýza poskytuje celý rad nástrojov, komponentov, subsystémov a softvéru, ktoré sú odvodené od jeho základných kompetencií v oblasti merania a kontroly tlaku, merania a kontroly prietoku, dodávky plynu a pár, analýzy zloženia plynu, analýzy zvyškového plynu, detekcie úniku, riadiace a informačné technológie, výroba a dodávka ozónu, vysokofrekvenčný (RF) a jednosmerný prúd (DC), výroba reaktívneho plynu a vákuová technológia. Segment Light & Motion poskytuje celý rad nástrojov, komponentov a subsystémov, ktoré sú odvodené od jeho základných kompetencií v laseroch, fotonike a optike.

Analýza ziskov a tržieb

Medziročné rast tržieb a ziskov sa zvýšil od druhého kvartálu 2020. Obe korelácie sú pozitívne. Skóre je takisto vysoké.

Nami odhadovaný model Earnings Power Value (Hodnota sily ziskov) je na 211Growth value (rastový model) je približne 267. Skóring hodnotových indikátorov a efektívnosti manažmentu sú takisto pozitívne.

Ziskové modely sa nachádzajú nad hornými pásmami, okrem kvartálnych dát. Napriek tomu prevláda nadhodnotený výhľad. Obdržali sme veľmi negatívne výsledky vo všetkých modeloch tržieb. Dáta nerastú tak rýchlo ako cena akcie. Model vlastného imania takisto reprezentuje veľmi negatívny výhľad. Vývoj vlastného imania je veľmi stabilný vo všetkých časových pásmach.

Vývoj EPS, dividend a tržieb meraný vo všetkých periódach je menší než trhová cena. To indikuje a možnú diskrepanciu medzi vývojom trhovej ceny a finančnými dátami spoločnosti. 5-ročná korelácia ma oveľa lepší vývoj medzi EPS a trhovou cenou, okrem 2019. Korelácia s benchmarkom je veľmi vysoká.

Investičný výhľad

Dlhodobý štatistický pohľad je aktuálne veľmi neutrálny, pretože predpokladáme poslednú rastovú fázu cyklu (skóring je 0). Avšak, rastový trend na grafe atakuje dlhodobé extrémy.

Nami odhadovaná cena spoločnosti (akcie) sa pohybuje pri 136. Vo vzťahu k finančným údajom, by sme sa mali zamerať viac na hodnotu spoločnosti. Z technického a štatistického hľadiska je trhová cena v pozitívnom trende a fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá nadhodnotená z fundamentálneho pohľadu. Technický a štatistické aspekt je podobný v tomto smere. V prípade investície, by sme mali radšej počkať na korekciu do podhodnotených pásiem. Pozrite si aj naše ostatné analýzy a porovnajte si vývoj s nižšie vyobrazeným live-chartom.