Walt Disney Company

Cena: 172.9 USD, 21.12.2020

Spoločnosť Walt Disney Company, predtým TWDC Holdco 613 Corp, je svetová spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť v zábavnom priemysle. Bola založená v roku 1923 a sídli v Burbanku v Kalifornii. Spoločnosť pôsobí v štyroch obchodných segmentoch: Media Networks, Parks Experiences and Products, Studio Entertainment, and Direct-To-Consumer and International. Segment mediálnych sietí zahŕňa káblové a rozhlasové televízne siete, operácie výroby a distribúcie televízie, domáce televízne stanice a rozhlasové siete a stanice. Jednotka spoločnosti Walt Disney Imagineering navrhuje a vyvíja nové koncepty a atrakcie zábavných parkov, ako aj nehnuteľnosti v letovisku. Segment štúdiovej zábavy produkuje a získava hrané a animované filmy, obsah priamo k videu, hudobné záznamy a živé divadelné hry. Spoločnosť tiež vyvíja a vydáva hry predovšetkým pre mobilné platformy, knihy, časopisy a komiksy.

Analýza ziskov a tržieb

Medziročný rast tržieb a ziskov klesá. Avšak, medzikvartálny rast tržieb sa odrazil od minulého štvrťroku. Obe korelácie sú pozitívne.

Nami odhadovaný model Earnings Power Value je na úrovni 123Growth Value je na úrovni 146. Najviac pozitívny vývoj v porovnaní s ostatnými finančnými údajmi sa nachádza v súvahe spoločnosti.

Ziskové modely sa nachádzajý výrazne nad horným pásmom vo všetkých časových rámcoch, prevažne kvôli negatívnymi výsledkami v poslednom fiškálnom roku. Získali sme veľmi negatívne výsledky z nášho modelu tržieb. Avšak, dlhodobý vývoj je viac stabiliný v porovnaní s kvartálnym vývojom. Viac pozitívny výhľad je reprezentovaný v modeloch vlastného imania, kde výsledky sa nachádzajú nad všetkými pásmami vo všetkých prípadoch.

Vývoj EPS tržieb je menší než trhová cena. Iva dividendy držia krok s trhovou cenou posledných 5 rokov. Môžeme vnímať pozitívnu diskrepanciu medzi vývojom finačných dát a trhovou cenou. Päť ročný graf má oveľa lepšiu koreláciu so všetkými finančnými dátam, okrem 2020.

Investičný výhľad

Dlhodobý štatistický výhľad je takisto pozitívny, pričom očakávame rastovú fázu cyklu (skóring je 1). Objemy sú stále menšie. Ďalej môžeme medzi RSI a trhovou trhou spozorovať divergenciu.

Nami odhadovaná hodnota spoločnosti sa nachádza na úrovni 128. Fundamentálny výhľad je negatívny, kvôli vývoju tržieb a ziskov. Z technického a štatistického hľadiska, trhová cena je v pozitívnej fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá nadhodnotene z fundamentálneho hľadiska. Technický a štatistický pohľad je viac pozitívny. V prípade investície, by sme radšej počkali na korekciu na podhodnotené úrovne. Traderi môžu nasledovať krátkodobé cykly.