Investovanie do akcií – analýza ICON PLC

Investovanie do akcií nemusí byť úplne jednoduché. Základom každého investičného rozhodnutia by mala byť dôkladná analýza, ktorá môže pomôcť investorovi uľahčiť rozhodovací proces.

Cena: 191 USD, k 27.11.2020

ICON public limited company je zmluvná výskumná organizácia (CRO), ktorá je zameraná na poskytovanie outscoringových služieb farmaceutickému, biotechnologickému priemyslu a takisto aj medicínskemu priemyslu. Bola založená v roku 1990 a jej sídlo je v Dubline, Írsko. Spoločnosť je zameraná na strategický vývoj, manažment a analýzu programov, ktoré podporujú rôzne úrovne klinického rozvojového procesu, od založenia po fázy I-IV klinických štúdií. Jej služby zahŕňajú manažment klinického skúškového testovania, biometrické aktivity, konzultácie, vízia, budovanie kontraktov, informačné a laboratórne služby.

Informačné systémy spoločnosti ponúkajú zahrnutie do ICONIK, Firecrest ADDPLAN, Aptiv Advantage a Aptiv Insite. Vedie to cez rôzne laboratórne testovania prostredníctvom krvi pacientov, moču a iných telových tekutín v primeraných intervaloch počas klinického testovania. Spoločnosť takisto ponúka služby klinického vývoja, zahŕňajúc investigatívne požiadavky, registrovanie pacientov, výsledky štúdií, manažovanie klinických dát, vývoj imunotestu a iné služby.

Analýza tržieb a ziskov

Medziročný rast tržieb a ziskov klesá za od začiatku prvého kvartálu tohto roka. Obe korelácie sú pozitívne. Medzikvartálny rast sa takisto odrazil od dna.

Nami odhadovaná cena podľa modelu hodnoty sily ziskov (EPV) je približne na 184. Môžeme vidieť podobné hodnoty, najmä kvôli vyššiemu rastu vlastného imania pri porovnaní k ziskom.

Ziskový model je nad hornými pásmami pri všetkých časových rámcoch. Najhoršie výsledky môžeme spozorovať v kvartálnom časovom rámci. Obdržali sme negatívne výsledky v modeli tržieb. Môžeme vidieť najlepšiu výkonnosť v roku 2018. Negatívny výhľad je takisto potvrdený modelom vlastného imania.

Vývoj ziskov na akciu (EPS) a tržieb je menší a pod trhovou cenou. Takisto môžeme spozorovať možnú diskrepanciu medzi vývojom finančných dát a trhovou cenou. 5-ročný vývoj má o niečo lepšiu koreláciu medzi ziskami na akciu, tržbami a trhovou cenou. Benchmark je na tom horšie v oboch prípadoch.

Dlhodobý štatistický pohľad je celkovo pozitívny a odhadujeme rastúcu fázu cyklu (skóring na úrovni 3). Môžeme takisto spozorovať divergenciu medzi RSI a trhovou cenou. Objemy na trhu klesajú.

Investičný výhľad

Nami odhadovaná cena akcie tejto spoločnosti sa pohybuje okolo 168. Vo všeobecnosti je výhľad jemne nadhodnotený z fundamentálneho pohľadu. Z technického a štatistického pohľadu, trhová cena je v pozitívnej fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá jemne nadhodnotená z fundamentálneho pohľadu. Technický a štatistický pohľad je viac pozitívny. V prípade investície, by sme mali radšej počkať na korekciu na podhodnotené úrovne.investovanie do fondov banner LSA