Investovanie do akcií – analýza DR Horton Inc.

Investovanie do akcií nemusí byť úplne jednoduché. Základom každého investičného rozhodnutia by mala byť dôkladná analýza, ktorá môže pomôcť investorovi uľahčiť rozhodovací proces.

Cena: 75 USD, k 20.11.2020

D.R. Horton, Inc. je spoločnosť, ktorej primárna činnosť je stavba domov na objednávku klientov. D. R. Horton, Inc. bol založený v roku 1978 so sídlom v Arlingtone, Texas. Spoločnosť operuje na 84 trhoch v 29 štátoch v USA. Segmenty spoločnosti zahŕňajú 44 stavebných divízií, poskytuje finančné služby a iné aktivity spojené s jej biznisom. V segmente výstavby domov, spoločnosť stavia a predáva rodinné domy, spojené domy, mestské domy, duplexy, triplexy a kondomíniá. 44 stavebných divízií sú agregované do týchto segmentov: východný región, južný centrálny región, stredozápadný región, západný región, juhozápadný región a juhovýchodný región.

Pri poskytovaní finančných služieb, spoločnosť predáva hypotéky a vyberá poplatky za poisťovacie agentúry a uzatváranie zmlúv. Spoločnosť má pobočky, ktoré spájajú poisťovacie operácie; stavia a vlastní nehnuteľnosti na nájom, ktoré vytvárajú jej ďalší príjem; vlastní neubytovacie nehnuteľnosti, zahŕňajúce ranče a podobnú pôdu a takisto vlastí a operuje s činnosťami spojených s ropou a plynom.

Analýza tržieb a ziskov

Boli sme svedkami pozitívneho vývoja ziskov od konca roka 2019, kde takisto pomohli tržby, ktoré zažili signifikantný nárast, v porovnaní s medziročným porovnaní tržieb a ziskov. Obe korelácie sú veľmi pozitívne, čo by mohlo predstavovať adekvátny signál stabilných ziskov do budúcnosti.

Nami odhadovaný model hodnoty sily ziskov (EPV) je na cene 73  a rastový model je približne na úrovni 79. Rizikovo očistené marže sú nekonzistentné s niektorými extrémnymi hodnotami v súčasných fiškálnych rokoch. Ziskový model sa nachádza jemne nad horným pásmom, okrem 10ročných dát. Napriek tomu, prekúpený pohľad pretrváva. Obdržali sme negatívne výsledky v modeli tržieb. Vývoj dát tržieb je veľmi stabilný na všetkých časových rámcoch.

Negatívny výhľad nám takisto ukazuje aj model vlastného imania, ktorý sa nachádza takisto nad horným pásmom.

Vývoj ziskov na akciu (EPS) prevyšuje aktuálnu trhovú cenu. V prípade tržieb, dividend a benchmarku,  trhová cena je vyššia, ale s dobrými hodnotami korelácie. Avšak, 5-ročný graf a všetky finančné dáta sú oveľa lepšie s porovnaním dlhodobejšej analýzy. Dokonca vývoj ziskov na akciu (EPS)  má takisto takmer identický rast ako trhová cena.

Investičný výhľad

ROE (Return on Equity)  založená na vývoji NAV (Net Asset Value), ROE a PE v skúmaných časových úsekoch indikuje možné nadhodnotenie. Vývoj odhadovaných voľných peňažných tokov (FCF) má lepšiu koreláciu za posledných 5 rokov.

Medzimesačná zmena smeruje nahor takisto s našimi indexovanými hodnotami. Technicky povedané, nachádzame sa v poslednej rastovej fáze cyklu, takže skóring je 3. Vyššie obchodované objemy boli zaregistrované pred pár dňami. Skóring medzikvartálnej zmeny a indexácie je negatívny. Avšak, sledovaný úsek je v poslednej fáze poklesu v tomto prípade. Na trhu sa takisto vytvorila divergencia medzi trhovou cenou a RSI. Dlhodobý štatistický pohľad je aktuálne mierne negatívny, prevažne kvôli klesajúcej fáze cyklu (skóring je -2). Objemy klesajú. Takisto sa vytvorila veľmi veľká odchýlka od dlhodobého kĺzavého priemeru.

Nami odhadovaná hodnota akcie spoločnosti je na úrovni 80. V tomto prípade by sme sa mali viac zamerať na hodnotový princíp vzhľadom na finančné dáta, ale vo všeobecnosti výhľad je viac menej neutrálny. Avšak pri porovnaní s celkovým sektorom registrujeme pozitívny vývoj. Z technického a štatistického pohľadu je výhľad neurčitý.

Analyzovaná spoločnosť vyzerá férovo ocenená z fundamentálneho pohľadu. Avšak, z technického a štatistického pohľadu je rozličná. V prípade investície, by sme mali počkať na korekciu pri podhodnotených úrovniach. Obchodníci by mali nasledovať krátkodobé a strednodobé cykly získané z denných a týždenných údajov štatistickej analýzy.