Investovanie do akcií – analýza AWK

Investovanie do akcií nemusí byť úplne jednoduché. Základom každého investičného rozhodnutia by mala byť dôkladná analýza, ktorá môže pomôcť investorovi uľahčiť rozhodovací proces.

Cena: 155.7 USD, k 19.10.2020

American Water Works Company, Inc. je holdingová spoločnosť, ktorá je regulovaná spolu s dcérskymi spoločnosťami v Spojených štátoch a kanadskom Ontariu. Spoločnosť bola založená v roku 1886 a jej hlavné sídlo je v Camdene v New Jersey. Segment Regulované podniky spoločnosti poskytuje služby spojené s vodou a odpadovými vodami ako verejné služby v 16 štátoch USA k 31. decembru 2016.

Trhové orientované podniky pozostávajú zo štyroch segmentov, vrátane skupiny vojenských služieb (Military Services Group), ktorá vykonáva prevádzku a údržbu (O&M) vodných a odpadových vôd pre vojenské základne; Contract Operations Group, ktorá vykonáva O&M vodných a odpadových vôd pre samosprávy a potravinársky a nápojový priemysel; Homeowner Services Group, ktorá poskytuje predovšetkým plány ochrany vodných a stokových potrubí pre majiteľov domov a Keystone, ktorý poskytuje vodné služby pre spoločnosti zaoberajúce sa prieskumom a ťažbou zemného plynu.

Spoločnosť poskytuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti American Water Works Service Company, Inc. podporu a prevádzkové služby pre svoje prevádzkové dcérske spoločnosti.

Analýza tržieb a ziskov

Medziročný rast tržieb a ziskov rástol v poslednom štvrťroku. Avšak, kvartálne dáta sú viac volatilné a korelácia je negatívna.

Nami odhadovaný model hodnota sily ziskov (Earnings Power Value) je na 113rastový model (Growth model) je približne na 202. Rizikovo očistené marže sú negatívne a v negatívnom trende okrem obratu zásob.

Ziskové modely (Earnings Models) sa nachádzajú nad hornými hranicami na všetkých časových pásmach. Vysoko prekúpený pohľad pretrváva. Takisto sme obdržali negatívne výsledky v modeloch tržieb. Vývoj tržieb je veľmi stabilný vo všetkých prípadoch. Model vlastného imania reprezentuje veľmi negatívny výhľad, keďže výsledky sú nad hornými pásmami.

Vývoj EPS (zisk na akciu), dividend a tržieb je menší než trhová cena od začiatku merania. To nám môže indikovať možnú diskrepanciu medzi vývojom finančných dát a trhovou cenou. 5-ročný rast má veľmi podobný vývoj na všetkých finančných dátach a benchmark takisto.

Dlhodobý štatistický pohľad je stále jemne pozitívny, keďže odhadujeme rastovú fázu cyklu (scoring je 1). Obchodované volume (objemy) sa znižuje. Takisto sa tu vytvára divergencia medzi RSI a trhovou cenou.

Investičný výhľad

Nami odhadovaná cena spoločnosti by mala byť pri úrovni 104. Mali by sme sa zamerať viac na hodnotový koncept, ale celkovo, všeobecný výhľad je negatívny/nadhodnotený. Z technického a štatistického hľadiska, trhová cena sa nachádza v pozitívnom trende a fáze cyklu.

Analyzovaná spoločnosť je nadhodnotená z fundamentálneho hľadiska. Technický a štatistický pohľad je viac pozitívny. Ak by sme zvažovali investovanie do akcií AWK, mali by sme počkať na korekciu na podhodnotené úrovne.

investovanie do fondov banner LSA

Pozrite si našu ďalšiu analýzu v sérií: Investovanie do akcií – analýza SAP