Deutsche Bank AG (DBK)

Deutsche Bank je Nemecká nadnárodná investičná banka a spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom vo Frankfurte v Nemecku. Založená bola pred 149 rokmi. Banka pôsobí v 58 krajinách s veľkým zastúpením v Európe, Amerike a Ázii. Ako najväčšia nemecká banková inštitúcia na svete je súčasťou indexu akciového trhu DAX.
Spoločnosť je univerzálnou bankou založenou na troch pilieroch – súkromné & komerčné bankovníctvo, korporátne & investičné bankovníctvo a správa majetku. Prvé dva piliere tvoria aj značnú časť tržieb spoločnosti.

Vývoj tržieb a ziskov Deutsche Bank

Pozrime sa však najskôr bližšie na vývoj tržieb a ziskov Deutsche Bank za posledných 15 rokov. Na grafe nižšie je jasne vidieť veľmi dobrú koreláciu trhovej ceny a už spomínaných finančných výsledkov. Zvrat u väčšiny svetových bánk však nastal po kríze v roku 2008, kedy sa úrokové sadzby globálne dostali na historicky veľmi nízke úrovne. Na dôležitosť primeraných sadzieb sa treba pozrieť zo strany banky. Nízke sadzby so sebou prinášajú aj nižšie marže, a teda celkovo nižšie zisky. Je len málo bánk, ktoré sa môžu pýšiť tým, že ich trhové ceny sa nachádzajú nad hodnotou spred roku 2008. Väčšina z nich sa však nachádza v USA, keďže kompetentní zdá sa, že lepšie zvládli situáciu na druhej strane Atlantiku, kde sme v posledných rokoch boli svedkami dokonca uťahovania menovej politiky a zvyšovania sadzieb = potenciálne vyššie zisky pre banky.

investovanie do deutsche bank 1

Naopak Európu zasiahlo o niečo neskôr v rokoch 2012/13 ďalšie spomalenie a musela sa preto pripraviť na ďalšie uvoľnenie menovej politiky a znižovania sadzieb až k 0. To sa zjavne prejavilo aj na vývoji tržieb a hlavne ziskov DBK, ktoré do roku 2015 značne poklesli. Posledné fiškálne obdobie (2018) však banka ukončila konečne po 4 rokoch v pozitívnych číslach. Posledný kvartál (Jún 2019) však prišlo opäť sklamanie, keď spoločnosť zverejnila stratu viac ako 3 miliardy. To pravdepodobne vystrašilo väčšinu investorov a zákazníkov banky.

Bližší pohľad do finančných výkazov Deutsche Bank poukazuje hlavne na zníženie hodnoty goodwillu a iného nehmotného majetku spolu s nadštandardnou daňou z príjmov.

Čo teda naznačujú fundamentálne dáta z posledných kvartálov? Tržby sa po poklese v poslednom fiškálnom roku aktuálne stabilizovali. Rozdielovým je v tomto prípade korporátne a investičné bankovníctvo. Reštrukturalizácia banky sa bude pravdepodobne sústrediť na tento pilier, ktorý by mohol priniesť ziskovosť opäť do pozitívnych čísel. Je však jasne viditeľné, že trhová hodnota tržieb sa od roku 2017 nachádza stále nad trhovou cenou spoločnosti.

investovanie do deutsche bank 2

Čo hovorí súvaha Deutsche Bank

Súvaha tiež momentálne naznačuje pozitívny vývoj celkových aktív spoločnosti. Tento sentiment podporuje aj rast vkladov a zároveň pokles dlhodobého dlhu. Kapitálové požiadavky súboru pravidiel bankovej únie vyžadujú, aby banka vyčlenila dostatočný kapitál na pokrytie neočakávaných strát a aby si v prípade krízy zachovala solventnosť. Celková výška kapitálu, ktorý sú banky a investičné spoločnosti povinné držať, by mala zodpovedať najmenej 8 % rizikovo vážených aktív. U DBK sa toto percento nachádzalo v posledných kvartáloch nad 17%. Pákový pomer predstavuje približne 5%, čo je viac ako norma 3% udávaná bazilejskou dohodou Basel III.

investovanie do deutsche bank 3

Keďže banka má veľké zastúpenie hlavne v Európe, tak je priamo ovplyvňovaná rozhodnutiami centrálnej banky (ECB). Od konca roku 2017 Európa spomaľuje, čo sa prejavuje aj na oslabovaní spoločnej meny (Euro). Od kompetentných sa preto očakáva, že budú stimulovať ekonomiku, a teda naďalej uvoľňovať menovú politiku, čo by len opäť mohlo viac prehĺbiť problém ziskovosti európskych bánk.

Ak sa pozrieme aj na to ako vníma DBK samotný trh, tak je jasne viditeľné, že klesajúce zisky od roku 2007 tlačia nadol aj trhovú cenu. Výpredaj je preto značný, čo v prípade pozitívnych správ ohľadne reštrukturalizácie a ziskov môže priniesť zaujímavý pohyb smerom nahor k priemernej hodnote tržieb (aktuálne okolo 12 EUR). Vidíme tiež, že indexácia cyklov naznačuje možný pohyb nahor. Ten by však mal byť podporený aj pozitívnym fundamentom. Posledný kvartálny report (Q2) však priniesol naopak negatívny signál v podobe 3 miliardovej straty. Malo by však ísť o jednorazové položky, ktoré by sa už v ďalšom reporte objaviť nemuseli, čo by opäť mohlo vliať nádej na stabilizáciu banky.

Autor: Ľuboš Šnirc