Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – September 2020

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), JM Smucker Company (SJM)

 • Výrobky z dreva

Universal Forest Products Inc (UFPI), Trex Company Inc (TREX)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a produkty z uhlia

Valvoline Inc (VVV)

 • Tlač a súvisiace aktivity

Quad Graphics Inc (QUAD)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Walt Disney Company (DIS)

 • Zdravotný sektor a sektor sociálnych služieb

Humana Inc (HUM), Molina Healthcare Inc (MOH)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ťažba

Teck Resources Ltd (TECK)

 • Ďalšie služby

WW International Inc (WW), MakeMyTrip Limited (MMYT)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je ekonomické oživenie resp. odraz smerom nahor.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Nemecko (spotreba)
 • Holandsko (služby)
 • Švédsko (spotreba)
 • Belgicko (stavebníctvo a maloobchod)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Španielsko (služby, stavebníctvo)
 • Dánsko (maloobchod)
 • Spojené kráľovstvo (priemysel)
 • Taliansko (služby)

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú mierne pozitívne aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále veľmi negatívna.