Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – október 2020

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), JM Smucker Company (SJM)

 • Výrobky z dreva

Universal Forest Products Inc (UFPI), Trex Company Inc (TREX)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Oblečenie, Kožka a podobné výrobky

Valvoline Inc (VVV)

 • Tlač a súvisiace aktivity

Quad Graphics Inc (QUAD)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Walt Disney Company (DIS), Dolby Laboratories (DLB)

 • Vybavenie (energetický sektor)

NextEra Energy Inc. (NEE), American Water Works Company Inc (AWK)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ťažba

Teck Resources Ltd (TECK)

 • Vedecký a technický sektor

Agilysys Inc (AGYS), LYFT Inc (LYFT)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je rastúca.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možný pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Švédsko (spotreba)
 • Holandsko (služby)
 • Belgicko (spotreba)
 • Rakúsko (stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Fínsko (maloobchod)
 • Španielsko (služby)
 • Eurozóna (priemysel)

Portugalsko (spotreba)

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú pozitívne aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále negatívna.