V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Coca-Coca Company (KO) Tyson Foods Inc (TSN)

 • Nábytok, nábytkové produkty

Williams-Sonoma Inc (WSM), Herman Miller Inc (MLHR)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Oblečenie, koža a podobné výrobky

Under Armour Inc (UAA), Ralph Lauren Corp (RL)

 • Produkty zo železa, kovy, železný priemysel

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Transport, preprava a uskladňovanie

United Parcel Service Inc (UPS)

 • Verejnoprospešný sektor

NextEra Energy Inc. (NEE), American Water Works Company Inc (AWK)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Vzdelávanie

Houghton Mifflin Harcourt Company (HMHC)

 • Ostatné služby

WW International Inc (WW)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je negatívna.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Celkové skóre ESI je neutrálne, a jeho medzimesačná zmena a medziročná zmena je negatívna.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Francúzsko (stavebníctvo)
 • Taliansko (služby)
 • Portugalsko (služby)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Španielsko (maloobchod)
 • Rakúsko (maloobchod)
 • Fínsko (maloobchod)