V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Nábytok a súvisiace produkty

Williams-Sonoma Inc (WSM), Herman Miller Inc (MLHR)

 • Drevovýroba a súvisiace produkty

Trex Company Inc (TREX)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a uhlie

Valvoline Inc (VVV)

 • Tlačiarenský sektor

Greenbrier Companies Inc (GBX)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Ubytovacie a stravovacie služby

Marriott International Inc (MAR), Darden Restaurants Inc (DRI)

 • Sektor riadenia firiem a podporných služieb

LPL Financial Holdings Inc (LPLA)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov

Mosaic Co (MOS)

 • Umenie, zábava a rekreácia

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je vo fáze otáčania nahor.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Francúzsko (stavebníctvo)
 • Spojené kráľovstvo (maloobchod)
 • Belgicko (maloobchod)
 • Holandsko (stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Fínsko (služby)
 • Španielsko (stavebníctvo)
 • Portugalsko (priemysel)
 • Rakúsko (maloobchod)

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú mierne pozitívne aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále mierne negatívna.