V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), Tyson Foods Inc (TSN)

 • Papierové výrobky

Packaging Corp of America (PKG), International Paper Company (IP)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a uhlie (produkty)

Valvoline Inc (VVV)

 • Prepravné vybavenie
 • Greenbrier Companies Inc (GBX), Navistar International Corporation (NAV)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Financie a poistenie

Fidelity National Financial Inc (FNF), MetLife Inc (MET)

 • Verejný sektor

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

 • Veľkoobchod

Acme United Corporation (ACU), Dollar Tree Inc (DLTR)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je hlboko negatívna.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Francúzsko (maloobchod)
 • Fínsko ( stavebníctvo)
 • Nemecko (stavebníctvo)
 • Belgicko ( stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Rakúsko (služby)
 • Švédsko (služby)
 • Španielsko (služby)
 • Dánsko (služby)

Celkové skóre ESI a tiež jeho medzimesačná zmena sú veľmi negatívne. Medziročná zmena je takisto veľmi negatívna.