Analýza sektorov a priemyselných odvetví v USA a EU – jún 2021

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Nábytok a s tým spojené produkty

Williams-Sonoma Inc (WSM), Herman Miller Inc (MLHR)

 • Minerálne produkty

Martin Marietta Materials Inc (MLM), Vulcan Materials Company (VMC)

 

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Ropa a produkty z uhlia

Marathon Petroleum Corp (MPC), Valero Energy Corporation (VLO)

 • Tlač a súvisiace aktivity

Cimpress NV (CMPR)

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Stavebníctvo

PulteGroup Inc (PHM), Lennar Corporation (LEN)

 • Veľkoobchodný predaj

Henry Schein Inc (HSIC), Arrow Electronics Inc (ARW)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Vzdelávanie a edukácia

Houghton Mifflin Harcourt Company (HMHC)

 • Profesionálne, vedecké a technické služby

LYFT Inc (LYFT)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike je dynamicky rastúca.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Taliansko (služby)
 • Portugalsko (priemysel)
 • Rakúsko (stavebníctvo)
 • Španielsko (maloobchod)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Dánsko (maloobchod)
 • Fínsko (stavebníctvo)
 • Holandsko (stavebníctvo)
 • Francúzsko (priemysel)

Celkové skóre ESI je jemne pozitívne, a jeho medzimesačná zmena je pozitívna, aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je veľmi pozitívna.