V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky našej analýzy pre USA a Európe sú nasledovné.

PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Potraviny, nápoje a tabakové výrobky

Mondelez International Inc (MDLZ), Tyson Foods Inc (TSN)

 • Výrobky z papiera

Packaging Corp of America (PKG), International Paper Company (IP)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Produkty z ropy a uhlia

Valvoline Inc (VVV)

 • Prepravné vybavenie

Greenbrier Companies Inc (GBX), Navistar International Corporation (NAV)

PMI vyrobneho sektora jun20

PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

 • Financie a poistenie

Fidelity National Financial Inc (FNF), MetLife Inc (MET)

 • Verejná správa

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

 • Umenie, zábava a rekreácia

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

 • Ďalšie služby

WW International Inc (WW)

PMI nevyrobneho sektora jun20

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je stále negatívna.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

 • Rakúsko (maloobchod)
 • Nemecko ( stavebníctvo)
 • Fínsko (maloobchod)
 • Holandsko ( stavebníctvo)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

 • Spojené kráľovstvo (služby)
 • Španielsko (služby)
 • Portugalsko (služby)
 • Taliansko (služby)

index ekonomickeho sentimentu jun20

Celkové skóre ESI, a tiež jeho medzimesačná zmena sú mierne pozitívne aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je stále veľmi negatívna.

Autor: Ľuboš Šnirc